Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Αθήνα, 21 Απριλίου 2022

Α.Π.: 13

 

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας, αφού έλαβε υπόψιν:

Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα στο  12ο Συνέδριο στις 4-6 Οκτωβρίου 2019 και ισχύει μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 35.

Το Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα.

Την από 3 Απριλίου 2022 ομόφωνη απόφαση της 7ης Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, η οποία ενέκρινε ψήφισμα προκήρυξης του Τακτικού Συνεδρίου της Οργάνωσης.

 

Αποφασίζει τα κάτωθι:

1. Το 13ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα διεξαχθεί στις 3, 4 και 5 Ιουνίου 2022 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που βρίσκεται στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 1, στην περιοχή του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά.

 

2. Το Τακτικό Συνέδριο θα αποτελείται από:

Α) Τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ,

Β) Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής,

Γ) Τα τακτικά μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, που δεν είναι μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής,

Δ) Τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας,

Ε) Τους Προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ και τους Προέδρους των Οργανώσεων Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ,

ΣΤ) Τους ex officio συνέδρους προερχόμενους από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, σύμφωνα με την με Α.Π. 12/2022 απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ και τα οριζόμενα στην §4.2 της παρούσας,

Ζ) Τους συνέδρους που θα εκλεγούν.

 

3. Το Τακτικό Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο της ΟΝΝΕΔ και θα εκλέξει με αρχαιρεσίες μεταξύ των συνέδρων:

Α) Τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ.

Β) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ.

Γ) Τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

 

4.1.Δυνάμει του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, οι σύνεδροι εκλέγονται με ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Εθνικού Μητρώου Μελών της ΟΝΝΕΔ, members.onned.gr. Για την εκλογή κάθε συνέδρου απαιτούνται τριάντα (30) μοναδικές υπογραφές μελών της ΟΝΝΕΔ. Η εγκυρότητα και η ταυτοπροσωπία των υποψηφίων συνέδρων και των υπογραφόντων μελών είναι δυνατό να ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα με κάθε νόμιμο τρόπο μέχρι την κατάρτιση του Τελικού Πίνακα Συνέδρων. Όσα μέλη της ΟΝΝΕΔ έχουν συμπληρώσει το 17οέτος της ηλικίας τους (που ως τέτοια για την παρούσα απόφαση και για όσες εγκυκλίους τυχόν εκδοθούν στη συνέχεια νοούνται όσοι έχουν γεννηθεί εντός του 2005) μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ώστε να εκλεγούν σύνεδροι ή να υπογράψουν υπέρ της υποψηφιότητας ενός και μόνου άλλου υποψηφίου συνέδρου.

4.2. Κατόπιν της με Α.Π. 12-21/4/2022 ομόφωνης απόφασης των μελών του, το Εκτελεστικό Γραφείο εισηγείται τη συμμετοχή Συνέδρων προερχόμενων από τις Οργανώσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη συγκρότηση του Συνεδρίου. Ο αριθμός των συνέδρων που προέρχονται από την εκάστοτε Οργάνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καθορίζεται από αλγόριθμο, που συνυπολογίζει τον αριθμό των ψήφων της εκάστοτε Οργάνωσης στις φοιτητικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2022 και τον αριθμό των μελών που διαθέτει η εκάστοτε Οργάνωση στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που είναι ταυτόχρονα και μέλη της ΟΝΝΕΔ.

4.3. Το Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ, όπως είναι διαμορφωμένο έως και σήμερα, εξακολουθεί να ισχύει. Όσοι έχουν εγγραφεί ως μέλη διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της ΟΝΝΕΔ, με την επιφύλαξη πως εξακολουθούν να συντρέχουν σωρευτικώς στο πρόσωπό τους οι ακόλουθες κατά την επόμενη παράγραφο απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ιδιότητα του μέλους.

4.4.Νέα μέλη δύνανται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα members.onned.gr εφόσον πληρούν σωρευτικώς τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή αποδεδειγμένα είναι Ελληνίδες ή Έλληνες πολίτες με δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογικές διαδικασίες.

Β) Αποδέχονται την ιδεολογία και το Καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ και προτίθενται να αγωνιστούν για τη διάδοση των ιδεολογικών αρχών και των πολιτικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Γ) Έχουν ηλικία από 15 έως και 32 ετών (που υπολογίζεται με βάση το σύνολο του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν δικαίωμα να εγγραφούν και όσοι γεννήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 1990).

Δ) Δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Ε) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

ΣΤ) Δεν συμμετέχουν σε οργανώσεις, ομάδες ή δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και τις πολιτικές δραστηριότητες της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

4.5. Η διαδικασία εκλογής συνέδρων με τη συλλογή των τριάντα (30) μοναδικών υπογραφών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 21:00 και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσης members.onned.gr.

4.6. Όσα μέλη και υποψήφια μέλη έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 έως και 31/12/2005 έχουν δικαίωμα να διαπιστευτούν και να δηλώσουν υποψηφιότητα ως σύνεδροι καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανάδειξης Συνέδρων. Όσα μέλη και υποψήφια μέλη έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 έως και 31/12/2007 θα μπορούν να διαπιστευτούν και να υπογράψουν υπέρ της υποψηφιότητας άλλου μέλους ως συνέδρου.

 

5. Η σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής του 13ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες. Επιπλέον, περαιτέρω ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Μητρώο Μελών και τη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων θα ρυθμιστούν με νεότερες αποφάσεις. Λοιπά ζητήματα που αφορούν την εν γένει διεξαγωγή του 13ου Τακτικού Συνεδρίου θα ρυθμίζονται με νέες ανακοινώσεις ή αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ