Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content
Δελτία Τύπου

Προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας Συνεδρίου Επανίδρυσης ΟΝΝΕΔ

By 21 Οκτωβρίου 20164 Νοεμβρίου, 2016No Comments

Προοίμιο

Ο εν λόγω Κανονισμός προτείνεται για ψήφιση στο Σώμα των Συνέδρων του Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ που πραγματοποιείται στις 21,22 και 23 Οκτωβρίου 2016 στην Παιανία Αττικής και ειδικότερα στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (ΜΕΚ).

Το Συνέδριο Επανίδρυσης αποτελεί το ανώτατο και κυριαρχικό όργανο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και κανένα όργανο δεν τίθεται υπεράνω αυτού. Οι αποφάσεις/ψηφίσματα/κείμενα που θα τεθούν σε ψηφοφορία και θα υπερψηφιστούν δεσμεύουν όλα τα μέλη της Οργάνωσης. Δυνατότητα αλλαγής τους υπάρχει μόνο μέσω των προβλεπόμενων διατάξεων και διαδικασιών.

Για τη σύνταξη του Κανονισμού αυτού λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι:

 • Η από 27/6/2016 απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας περί συγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και της διεξαγωγής Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
 • Η υπ’ αρ. 1/8-7-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. με τίτλο “Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων-Βασικές Αρχές”
 • Η υπ’ αρ. 2/8-7-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. με τίτλο “Χρονοδιάγραμμα δράσεων εν όψει του Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.”
 • Η υπ’ αρ. 3/6-9-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. με τίτλο «Απόφαση για την εγγραφή νέων μελών & τη διεξαγωγή του Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.»
 • Η υπ’ αρ 6/30-9-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. με τίτλο “Απόφαση Δ.Ε. για τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου Επανίδρυσης Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και τον ορισμό Οργανωτικής Επιτροπής
 • Η με αρ. πρωτ 300 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που περιλαμβάνει τον τελικό πίνακα Συνέδρων του Συνεδρίου Επανίδρυσης.
 • Το Καταστατικό του πολιτικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτό ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε από το 10ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 24 Απριλίου 2016
 • Η Αρχή της δημοκρατικής διάρθρωσης και δομής της Οργάνωσης.
 • Η Αρχή της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων βάση της αρχής της πλειοψηφίας.
 • Η προσυνεδριακή διαδικασία και διαβούλευση για την Επανίδρυση της Ο.Ν.ΝΕ.Δ..

 

Με τον παρόντα ρυθμίζονται τεχνικά θέματα για την εύρυθμη λειτουργία του Συνεδρίου.

 

Άρθρο 1

Συμμετοχή

 1. Το Συνέδριο συγκροτούν οι ανακηρυγμένοι σύνεδροι, όπως αυτοί προκύπτουν από τον τελικό πίνακα των συνέδρων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης, με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού, επικυρώνεται ο τελικός πίνακας Συνέδρων.
 2. Κάθε Σύνεδρος:
 1. εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού,
 2. έχει δικαίωμα ψήφου εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό,
 3. μπορεί να μετέχει στις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας, που συγκροτεί το Συνέδριο κατά τη διάρκεια των εργασιών του
 1. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.
 2. Προβλέπεται η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου, επίσημων καλεσμένων, προσωπικοτήτων, εθελοντών και παρατηρητών, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Άρθρο 2

Σύγκληση του Συνεδρίου

 1. Η σύγκλιση του Συνεδρίου Επανίδρυσης γίνεται σύμφωνα με την από 27/6/2016 απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας περί συγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και της διεξαγωγής Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και τις ανωτέρω μνημονευόμενες αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.
 2. Το Συνέδριο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκλέγει όλα τα αιρετά όργανα της κεντρικής διοίκησης
 2. Χαράζει τις γενικές γραμμές δράσης που θα ακολουθήσει η Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στα θέματα της Νεολαίας, στο πλαίσιο των προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος.
 3. Συζητά επί των οργανωτικών ζητημάτων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ..
 4. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

 

Άρθρο 3

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

 1. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία ορίστηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, έχει την ευθύνη προετοιμασίας και διεξαγωγής του Συνεδρίου.
 2. Αποτελείται από 18 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του οποίου η ψήφος σε περίπτωση ισοψηφίας λογίζεται ως διπλή.
 3. Την Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να συνεπικουρεί στο έργο και την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της κάθε διαπιστευμένο μέλος της Οργάνωσης, σύμφωνα με το «Άρθρο 3- Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων- Διαπίστευση Μελών» της υπ’ αρ. 3/6-9-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ., κατόπιν πρόσκλησής της (ιδιότητα του «εθελοντή»).
 4. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει τα εξής καθήκοντα:
 1. Να  εξασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του Συνεδρίου μέχρι και την κήρυξη λήξης των εργασιών.
 2. Να διευθύνει τις συζητήσεις και να φροντίζει για την ευταξία και την τήρηση του Κανονισμού λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα.
 3. Να τηρεί πρακτικά του Συνεδρίου με κάθε πρόσφορο μέσο.
 4. Να ενημερώνει τα Μ.Μ.Ε για τις εργασίες του Συνεδρίου.
 5. Να διεξάγει όλες τις εκλογικές διαδικασίες, πλην όσων ρητώς ανήκουν στην δικαιοδοσία της Κ.Ε.Φ.Ε του Συνεδρίου Επανίδρυσης.
 6. Να συνεπικουρεί την Κ.ΕΦ.Ε.  του Συνεδρίου Επανίδρυσης στο έργο της.

 

Άρθρο 4

Πρόεδρος Συνεδρίου

 1. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου ορίστηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
 2. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων.
 2. Γνωστοποιεί στο Συνέδριο κάθε έγγραφο, ανακοίνωση και απόφαση που αφορούν το Συνέδριο.
 3. Διευθύνει τις εργασίες του Συνεδρίου.
 4. Εισάγει τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως με την προβλεπόμενη σειρά συζήτησης.
 5. Φροντίζει για την ευταξία και την τήρηση του Κανονισμού λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, δίνει ή αφαιρεί το λόγο, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα αυτών.
 6. Καθορίζει την διάρκεια των συζητήσεων και τοποθετήσεων, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου και τον κατάλογο των ομιλητών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν έκτακτα γεγονότα.
 7. Μεριμνά για τη διεξαγωγή των συζητήσεων σε ήρεμο τόνο, δημοκρατικό πλαίσιο και εντός του συζητούμενου κάθε φορά θέματος.
 8. Διακόπτει τον ομιλούντα και του αφαιρεί το λόγο, εφόσον ο ομιλητής είτε ομιλεί εκτός θέματος είτε, προβαίνει σε προσωπικές επιθέσεις είτε χρησιμοποιεί ύβρεις και αφού έχει προηγηθεί σύσταση και ο ομιλών την αγνοεί.
 9. Μπορεί να αποβάλλει από την αίθουσα του Συνεδρίου όποιον θορυβεί ή/και παρακωλύει τις εργασίες του Συνεδρίου.
 10. Για οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα ή/και ζήτημα που σχετίζεται με τον Κανονισμό, ομιλεί από την έδρα του και εφόσον απαιτείται, παρέχει περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
 11. Έχει, γενικά, όλα εκείνα τα δικαιώματα και καθήκοντα που του επιτρέπουν να διασφαλίζει την ομαλή, απρόσκοπτη και εποικοδομητική διεξαγωγή των συζητήσεων και εργασιών του Συνεδρίου.
 1. Τον Πρόεδρο του Συνεδρίου δύναται να αναπληρώνει στα καθήκοντα του κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 5

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Φ.Ε.) του Συνεδρίου Επανίδρυσης

 1. Από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, 3 εξ αυτών εκλέγονται ώστε να αποτελούν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Φ.Ε.), η οποία και έχει την ευθύνη διεξαγωγής όλων των μυστικών ψηφοφοριών στο Συνέδριο.
 2. Η εκλογή της τριμελούς Κ.Ε.Φ.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία διεξάγεται με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής, τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, πριν την έναρξη κατάθεσης υποψηφιοτήτων για οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα .. Εν συνεχεία τα 3 εκλεγμένα μέλη ψηφίζουν για την εκλογή του Προέδρου της Κ.Ε.Φ.Ε.
 3. Τα εκλεγμένα μέλη της Κ.Ε.Φ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι σε κανένα όργανο που θα προκύψει από το παρόν Συνέδριο.
 4. Κρατάει πρακτικά των αποφάσεων που λαμβάνει.
 5. Η Κ.Ε.Φ.Ε. παραλαμβάνει από το Προεδρείο τη σφραγίδα της Κ.Ε.Φ.Ε, τις ψηφοδόχους κάλπες τις οποίες ελέγχει και σφραγίζει και κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου συνέδρων.
 6. Για κάθε εκλογική διαδικασία φροντίζει για την αναπαραγωγή ικανού αριθμού ψηφοδελτίων που περιέχουν είτε τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους είτε τις λέξεις «ΥΠΕΡ», «ΚΑΤΑ» (σε περίπτωση που τίθενται σε μυστική ψηφοφορία ψηφίσματα) και την προμήθεια φακέλων τους οποίους σφραγίζει και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
 7. Η Κ.Ε.Φ.Ε. μετά τη λήξη του ορισθέντος για τη ψηφοφορία χρόνου κηρύσσει το πέρας της, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, συντάσσει πλήρες σχετικό πρακτικό εκλογών και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Δυνατότητα παράτασης του ορισθέντος χρόνου δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συναπόφασης με την Οργανωτική Επιτροπή.

 

 1.  Στο πρακτικό εκλογών συμπεριλαμβάνονται, κατ ‘ ελάχιστον:
 1. Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας
 2. Ο λόγος για τον οποίο διεξήχθη η ψηφοφορία
 3. Ο αριθμός ψηφισάντων
 4. Ο αριθμός έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων
 5. Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά.
 1.  Τα αποτελέσματα όλων των ψηφοφοριών παραδίδονται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου ο οποίος τα ανακοινώνει στο Σώμα.
 2.  Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα οποιασδήποτε ψηφοφορίας ανακοινώνεται πριν τη κήρυξη της λήξης των εργασιών του Συνεδρίου.

Άρθρο 6

Δομή Εργασιών Συνεδρίου

 1. Οι εργασίες του Συνεδρίου διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Οργάνωσης.
 2. Το Συνέδριο μπορεί να συστήσει Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για όσα θέματα κρίνει σκόπιμο. Σε κάθε Επιτροπή και Ομάδα Εργασίας ορίζεται ένας Συντονιστής από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου.
 3. Οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας που εκλέγονται από το Συνέδριο, αφού λάβουν υπόψη τους τις συζητήσεις και απόψεις που εκφράσθηκαν επί του σχετικού θέματος, την προσυνεδριακή διαβούλευση για την Επανίδρυση της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και τα κατατεθειμένα ψηφίσματα, επεξεργάζονται πορίσματα τα οποία και υποβάλλουν στο Σώμα για τη σύνταξη του τελικού ψηφίσματος, το οποίο τίθεται για έγκριση στην Ολομέλεια του Συνεδρίου.
 4. Ύστερα από πρόταση του Προεδρείου για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και προτάσεις και μετά από ιδιαίτερη για κάθε θέμα ή πρόταση απόφαση της ολομέλειας του Συνεδρίου, μπορούν να συζητηθούν σε ιδιαίτερη συνεδρίαση οι εκτός ημερήσιας διάταξης προτάσεις και θέματα.
 5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Άρθρου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σε ρόλο «Επιτροπής» και «Ομάδας Εργασίας».

Άρθρο 7

Απαρτία

Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν οι παριστάμενοι σύνεδροι είναι το 1/7 του συνόλου.

Άρθρο 8

Πλειοψηφία

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων στη συνεδρίαση συνέδρων, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο παρόντας Κανονισμός.

 

Άρθρο 9

Ψηφοφορίες

 1. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται είτε με ανάταση του χεριού είτε με ονομαστική αλφαβητική κλήση, εκτός όσων προβλέπονται διαφορετικά ή αποφασιστεί με ειδική πλειοψηφία ¾ επί των παρόντων να γίνουν μυστικά.
 2. Τα ονόματα όσων ψηφίζουν φανερά με ονομαστική κλήση καταχωρούνται στα πρακτικά της οικείας συνεδριάσεως.
 3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω φανερών ψηφοφοριών αναγγέλλονται από τον Πρόεδρο.
 4. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο.
 5. Την ευθύνη διεξαγωγής των μυστικών ψηφοφοριών έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Φ.Ε.)
 6. Για την διεξαγωγή όλων των μυστικών ψηφοφοριών προβλέπεται ο ορισμός 2 (δύο) ψηφολεκτών ανά κάλπη, οι οποίοι επιλέγονται από την ΚΕΦΕ.
 7. Η προτίμηση των συνέδρων σε κάθε μυστική ψηφοφορία εκδηλώνεται σημειώνοντας με μπλε ή μαύρο στυλό, ένα σταυρό στο κάθε όνομα ή την επιλογή της προτίμησής του.

1.Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

 

Άρθρο 10

Διεξαγωγή Συζητήσεων – Το δικαίωμα του λόγου

 1. Σε κάθε θέμα της ημερήσιας διατάξεως ο λόγος δίδεται στους Συνέδρους, κατά τη σειρά εγγραφής του στον κατάλογο ομιλητών. Δυνατότητα επιπλέον ομιλητών ή δευτερολογιών υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος του Συνεδρίου το κρίνει σκόπιμο.
 2. Κανένας Σύνεδρος δεν μπορεί να μιλήσει χωρίς προηγουμένως να ζητήσει και να λάβει το λόγο από το Προεδρείο.
 3. Δικαίωμα για δευτερολογία υπάρχει εφόσον έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών και η έγκριση ανήκει στην εξουσία του Προέδρου. Εξαίρεση γίνεται για τον εισηγητή του θέματος.
 4. Ο λόγος αφαιρείται από το Προεδρείο εάν ο ομιλητής είναι εκτός θέματος ή χρησιμοποιεί εκφράσεις που προσβάλλουν άλλα μέλη του Συνεδρίου ή ξεπέρασε το χρόνο που είχε ορισθεί για την ομιλία του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο σύμφωνα με το Άρθρο 4/Παράγραφος 2 του παρόντος
 5. Οι Σύνεδροι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου το λόγο για τυχόν παράβαση του Κανονισμού και η έγκριση ανήκει στην εξουσία του Προέδρου.
 6. Ο χρόνος αγόρευσης για κάθε θέμα καθορίζεται από το Προεδρείο, σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ομιλητών και τον διατιθέμενο χρόνο.
 7. Όσοι δεν είναι Σύνεδροι, έχουν χρόνο αγόρευσης 3 λεπτών. Προβλέπονται ομιλίες για έως και 12 παρατηρητές.
 8. Όταν εξαντλείται ο κατάλογος των ομιλητών ή παρέρχεται ο διατιθέμενος χρόνος, ο Πρόεδρος ανακοινώνει  το πέρας της συζητήσεως.

Άρθρο 11

Ψηφίσματα

 1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου μπορούν να κατατίθενται προς συζήτηση ψηφίσματα. Για να εισαχθούν προς συζήτηση και ψηφοφορία , απαιτείται η υπογραφή εκάστου από 50 (πενήντα) συνέδρους.
 2. Οι υπογραφές επιβεβαιώνονται, με ανάγνωση των ονομάτων, πριν την ανάγνωσή του και απαιτείται η υποχρεωτική παρουσία όλων των υπογραφόντων προς επιβεβαίωση της στήριξης τους σε αυτό.
 3. Η ανάγνωση του ψηφίσματος γίνεται από τον πρώτο υπογράφοντα αυτού.

Άρθρο 12

Άλλα ζητήματα

 1. Για τη ρύθμιση και απόφαση επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος επί της διαδικασίας, το οποίο δε ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό Εργασιών του Συνεδρίου Επανίδρυσης, αποφασίζει ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ..
 2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, είναι αποκλειστικά και μόνον για την διεξαγωγή του Συνεδρίου Επανίδρυσης της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.