30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Στις 9 Νοεμβρίου του 1989 οι πολίτες του Δυτικού και του Ανατολικού Βερολίνου στάθηκαν ενωμένοι και γκρέμισαν ένα σύμβολο διχασμού και καταπίεσης που έκοβε τη Γερμανία στα δύο από το 1961. Το γκρέμισμα του Τείχους της Ντροπής αντηχεί ακόμη στις μέρες μας ως ένα μήνυμα δημοκρατίας και ελευθερίας.

30 years after the fall of the Wall of Shame

Today marks the 30th anniversary since the Fall of the Berlin Wall. On the 9th November 1989, the citizens of West and East Berlin stood united and tore down a symbol of division and oppression that had separated Germany into two since 1961. The demolition of the Wall of Shame still echoes to this day as a message for democracy and liberty.