Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content
Δελτία Τύπου

Εγκύκλιος για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων ΜΑΚΙ

By 16 Ιουνίου 201726 Σεπτεμβρίου, 2017No Comments

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017

Προοίμιο

Στο πλαίσιο της επανίδρυσης της ΟΝΝΕΔ, η ΜΑΚΙ ανασυντάσσεται και προβαίνει στη διενέργεια αρχαιρεσιών με σκοπό να δώσει χώρο και λόγο στη μαθητιώσα νεολαία. Με την παρούσα εγκύκλιο προκηρύσσονται εκλογές ΔΗΜΤΟ ΜΑΚΙ σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα διεξαχθούν την 25 η Ιουνίου 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ και

(β) Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΑΚΙ

Ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής εκλογών

1. Κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Γραμματείας ΜΑΚΙ, ημερομηνία των εκλογών ορίζεται η 25 η Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 10:00 μέχρι τις 19:00.

2. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα αντίστοιχα τοπικά Γραφεία ΟΝΝΕΔ που θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΑΚΙ αριθμός μελών.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών ανά οργάνωση είναι η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΑΚΙ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, διορίζεται Υπεύθυνος Μαθητικών Ζητημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ως άνω Κανονισμού Λειτουργίας.

4. Εκλογές θα πραγματοποιηθούν μόνο στα τοπικά γραφεία που ο αριθμός των υποψηφίων θα υπερβαίνει τις πέντε εκλόγιμες θέσεις.

Άρθρο 2: Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της ΜΑΚΙ που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ.

2. Όσοι μαθητές δεν είναι εγγεγραμμένοι και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο στέλνοντας την αίτηση τους στο [email protected] μέχρι και την 20 η Ιουνίου 2017 κα ιώρα 21:00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, καμία εγγραφή δε θα γίνει δεκτή.

3. Ο εκλογικός κατάλογος θα συνταχθεί με ευθύνη της ΚεντρικήςΓραμματείας ΜΑΚΙ.

4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη της ΜΑΚΙ που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ.

5. Οι υποψηφιότητες αφορούν στην ανάδειξη των μελών του πενταμελούς Τοπικού Γραφείου ΜΑΚΙ.

6. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά, με αποστολή της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας στο [email protected] από την 21 η Ιουνίου 2017 μέχρι και την 23η Ιουνίου 2017 και ώρα 21:00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνει δεκτή.

Άρθρο 3: Δημοτικό Μητρώο Μελών ΜΑΚΙ – Εκλογικοί Κατάλογοι

1. Στο Δημοτικό Μητρώο Μελών ΜΑΚΙ ανήκουν τα µέλη της ΜΑΚΙ που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων στο Συνέδριο Επανίδρυσης, καθώς επίσης και όσοι εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ μέχρι την 20 η Ιουνίου 2017 και ώρα 21:00, σύμφωνα µε τα ως άνω οριζόμενα, και υπάγονται κατά τόπον στην εκάστοτε Δημοτική Τοπική Οργάνωση.

2. Το Δημοτικό Μητρώο Μελών υπέχει ρόλο εκλογικού καταλόγου στην εν λόγω εκλογική διαδικασία.

3. Ο Εκλογικός Κατάλογος επικυρώνεται (υπογράφεται και σφραγίζεται) από τον Υπεύθυνο ΜΑΚΙ του εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ. Αντίγραφα των επικυρωμένων καταλόγων λαμβάνουν:

i) Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής,

ii) Τα µέλη της ΔΗΜΤΟ ΟΝΝΕΔ που διεξάγονται εκλογές, µε την υποχρέωση να τα αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων.

Άρθρο 4: Εφορευτική Επιτροπή – Διαδικασία διεξαγωγής εκλογών

1. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να προετοιμάσει κατάλληλο χώρο µέσα στα Γραφεία της οικείας ΔΗΜΤΟ, να προμηθευτεί κάλπη και φακέλους, και να ετοιμάσει το χώρο της ψηφοφορίας. Η απελθούσα ΔΗΜΤΟ υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας όλα τα έγγραφα της ΔΗΜΤΟ, καθώς και την σφραγίδα της.

2. Οι σε σχέση µε τα αναφερόµενα της παρ. 1 δαπάνες βαρύνουν την αντίστοιχη Νοµαρχιακή Οργάνωση της ΟΝΝΕΔ µε ατοµική ευθύνη του Προέδρου Νοµαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει κάθε βοήθεια στην Εφορευτική Επιτροπή για την οµαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών.

3. Με απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας ΜΑΚΙ, ορίζεται ανά Τοπική Οργάνωση όπου λαμβάνουν χώρα αρχαιρεσίες τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και ο Πρόεδρος αυτής, με τις εξής αρμοδιότητες:

i) Καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους που έχει λάβει από τη Κεντρική Γραμματεία ΜΑΚΙ.

ii) Αναλαμβάνει την εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

iii) Μεριμνά για την τοποθέτηση και σφράγιση της κάλπης και την τοποθέτηση παραβάν.

iv) Βρίσκεται στο χώρο των εκλογών μία ώρα πριν από την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας

v) Τηρεί κατάσταση ψηφισάντων και πρακτικό ψηφοφορίας.

vi) Αφού ελέγξει την ταυτοπροσωπία των προσερχόμενων εκλογέων, τους παραδίδει ψηφοδέλτια και φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τη μονογραφή του Προέδρου αυτής.

4. Οι εκλογές θεωρούνται έγκυρες εάν έχουν ψηφίσει περισσότερα από το 50%+1 από τα εγγεγραμμένα μέλη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 14 του κανονισμού της ΜΑΚΙ.

5. Κάθε µέλος θέτει από 0-2 σταυρούς.

6. Μετά το πέρας των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα αφού προηγουμένως έχει εκδικάσει τυχόν τις ενστάσεις. Η Εφορευτική Επιτροπή µετά το τέλος της διαδικασίας οφείλει να ολοκληρώσει και να υπογράψει το πρακτικό της εκλογής. Με ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής το πρακτικό εκλογής, μαζί με τα επικυρωμένα πρακτικά της διαδικασίας, αποστέλλονται στην Κεντρική Γραμματεία της ΜΑΚΙ ηλεκτρονικά στο [email protected]

Άρθρο 5: Συγκρότηση νέας πενταμελούς ΔΗΜΤΟ ΜΑΚΙ

1. Μέσα σε δύο ήμερες από το πέρας των αρχαιρεσιών, ο πρώτος σε σταυρούς συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση για την ανάδειξη του Προέδρου του Τοπικού Γραφείου ΜΑΚΙ. Αυτή γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των 5 μελών, είτε φανερή είτε μυστική, και τη θέση λαμβάνει αυτός που θα συγκεντρώσει το λιγότερο τα 3/5 των μελών. Αργότερα, με απόφαση του εκλεγμένου Προέδρου ΔΗΜΤΟ ΜΑΚΙ, τα υπόλοιπα μέλη λαμβάνουν τις εξής θέσεις:

i) Αντιπρόεδρος

ii) Υπεύθυνος Τύπου

iii) Υπεύθυνος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

iv) Υπεύθυνος Σχολών Μαθητείας και ΙΕΚ

2. Με ευθύνη του Προέδρου συντάσσεται το πρακτικό υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του ΔΣ και αποστέλλεται στη Κ.Γ. στο [email protected]

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε περίπτωση μη πλήρωσης του κενού με τις ανωτέρω διατάξεις, θα εκδοθούν νέες συμπληρωματικές εγκύκλιοι με ευθύνη της Κεντρικής Γραμματείας ΜΑΚΙ.

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΚΙ

Νιάνια Χριστίνα