Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Α.Π. 6/2020

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των Συνέδρων του 12ου Συνεδρίου στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ισχύει μέχρι και σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 23, 24, 27, 28, 29, 35.

Ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1: Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ – Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

 1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι διαθέτει κάθε µέλος της ΟΝΝΕΔ που έχει γεννηθεί από την 01.01.1988 μέχρι και την 31.12.2005, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και είναι εγγεγραμμένο στο members.onned.gr.
 2. Το Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ και αντίστοιχα το Νομαρχιακό και Δημοτικό Τοπικό Μητρώο Μελών αποτελούν τους εκλογικούς καταλόγους για κάθε εκλογική διαδικασία της ΟΝΝΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται τα μέλη που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους το αργότερο μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας εγκυκλίου.
 3. Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκείται αποκλειστικά και μόνο στη Νομαρχιακή Οργάνωση και στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση που έχει δηλώσει κάθε μέλος στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Μελών members.onned.gr.
 4. Ειδικότερα, δικαίωμα εκλέγεσθαι θα έχουν αποκλειστικά και µόνο όσοι υποβάλουν σχετική υποψηφιότητα σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρούσα.
 5. Οι απερχόμενοι Πρόεδροι Νομαρχιακών Επιτροπών και τα απερχόμενα μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ο. έχουν εκ νέου το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι μία θητεία στο αντίστοιχο όργανο για το οποίο και επιθυμούν να επανεκλεγούν.
 6. Η ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ είναι ασυμβίβαστη με αυτήν του Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής και όσοι την κατέχουν και επιθυμούν την εκλογή τους ως Πρόεδροι Νομαρχιακής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουν την παραίτησή τους από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους.

 

Άρθρο 2: Υποβολή Υποψηφιοτήτων

 1. Δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις ως άνω αναφερόμενες εκλογικές διαδικασίες έχει οποιοδήποτε µέλος της ΟΝΝΕΔ έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, αποκλειστικά και µόνο για τη Νομαρχιακή ή Δημοτική Τοπική Οργάνωση στην οποία υπάγεται, µε βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν κατά την αίτηση εγγραφής του, με την αίτηση εγγραφής ή την αλλαγή Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης να έχει υποβληθεί υποχρεωτικώς το αργότερο μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας εγκυκλίου.
 2. Η υποβολή υποψηφιότητας για όλες τις διαδικασίες θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας members.onned.gr.
 3. Η αίτηση υποψηφιότητας για ανάδειξη ως µέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου ΔΗΜ.Τ.Ο θα πρέπει να συνοδεύεται από έξι (6) μοναδικές υπογραφές µελών της ΟΝΝΕΔ που έχουν εγγραφεί ως ανωτέρω και περιλαμβάνονται στο ίδιο με τον υποψήφιο Δημοτικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, όπως αυτό έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα members.onned.gr. Η αίτηση υποψηφιότητας για ανάδειξη Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής θα πρέπει να συνοδεύεται από εξήντα (60) μοναδικές υπογραφές µελών της ΟΝΝΕΔ που έχουν εγγραφεί ως ανωτέρω και περιλαμβάνονται στο ίδιο με τον υποψήφιο Νομαρχιακό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, όπως αυτό έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα members.onned.gr. Κάθε µέλος της ΟΝΝΕΔ έχει δικαίωμα να υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητας ενός και µόνο υποψηφίου ανά διαδικασία.
 4. Κατ’αναλογία με το 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικώς από την καταβολή παραβόλου υπέρ της Νέας Δημοκρατίας το οποίο θα κατατίθεται απευθείας σε λογαριασμό του κόμματος και η κατάθεσή του προηγείται της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ολοκλήρωση της υποβολής υποψηφιότητας. Η αίτηση υποψηφιότητας για ανάδειξη ως για ανάδειξη ως Μέλος Πενταμελούς Συμβουλίου ΔΗΜ.Τ.Ο. συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10€ και η αίτηση υποψηφιότητας για ανάδειξη ως Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής συνοδεύεται από την καταβολή παραβόλου ύψους 50€. Το αποδεικτικό της πληρωμής θα επισυνάπτεται στo members.onned.gr.

Η κατάθεση του παραβόλου θα γίνεται στον εξής τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK

IBAN: GR5801401250125002002018871

Με απαραίτητη αιτολογία το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και τη λέξη ΟΝΝΕΔ.

 

 1. Εκτός των οριζομένων στο άρθρο 1 §6 της παρούσας, κώλυμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

(α) Οι εν ενεργεία Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του κόμματος.

(β) Οι υποψήφιοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές των τελευταίων εκλογών.

(γ) Οι υπάλληλοι του κόμματος, καθώς και οι αποσπασμένοι ή οι διορισμένοι στο κόμμα ή σε γραφεία µελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για το όργανο για το οποίο επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

(δ) Οι Πρόεδροι και τα µέλη των Νομαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών, οι αναπληρωτές τους, καθώς και οι ειδικοί ψηφολέκτες και τα µέλη της τεχνικής γραμματείας (εάν υπάρχουν) και οι αναπληρωτές τους.

(ε) Όσοι έχουν στερηθεί το δικαίωµα του εκλέγεσθαι µε απόφαση του αρµόδιου Πειθαρχικού Οργάνου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση που επιβλήθηκε.

 1. Υποψηφιότητες που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις θεωρούνται ως µη υποβληθείσες.
 2. Το χρονικό διάστηµα υποβολής υποψηφιότητας για όλες τις διαδικασίες ορίζεται από τη Δευτέρα 20.01.2020 και ώρα 09:00 µέχρι και την Κυριακή 02.02.2020 και ώρα 20:00.
 3. Ο έλεγχος επί των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 03.02.2020 έως και την Κυριακή 09.02.2020. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 10.02.2020.
 4. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων διαθέτουν όσοι έχουν αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον με προθεσμία εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ανακοίνωσή τους, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 11.02.2020 και ώρα 23:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς την αρμόδια Κ.Ε.Φ.Ε. η οποία αποφαίνεται ανέκκλητα επ’αυτών.
 5. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη των αξιωµάτων που προβλέπονται στην παρούσα Γενική Εγκύκλιο, σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων για το εκάστοτε αξίωµα είναι ίσος µε τον αριθµό των υπό εκλογή θέσεων, θα πραγματοποιηθεί από τα αρµόδια όργανα απευθείας ανακήρυξή τους χωρίς πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας.

 

Άρθρο 3: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής αρχαιρεσιών

 1. Οι αναφερόµενες στην παρούσα εκλογικές διαδικασίες θα λάβουν χώρα την Κυριακή 16.02.2020 σε όλη την Ελλάδα.
 2. Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 05.02.2020 θα ανακοινωθούν από την Κεντρική Διοίκηση οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών για κάθε περίπτωση όπου θα διεξαχθεί εκλογική διαδικασία και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της διεξαγωγής της και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
 3. Το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών, οι αντίστοιχοι εκλογικοί κατάλογοι θα κοινοποιούνται στους αντίστοιχους Προέδρους Ν.ΕΦ.Ε.. Οι υποψήφιοι για τις υπό εκλογή θέσεις θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στους εκλογικούς καταλόγους μέσω των αντίστοιχων Προέδρων Ν.ΕΦ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζει ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 4. Ως χρόνος διεξαγωγής των ως άνω εκλογικών διαδικασιών ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 09:00 έως 17:00. Τυχόν διαφοροποιήσεις είναι δυνατό να αποφασιστούν και να ανακοινωθούν µε σχετική συμπληρωματική εγκύκλιο, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισηγήσεως της αρµόδιας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής και αφού ληφθούν υπ’ όψιν ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες.
 5. Ως τόπος διεξαγωγής των ως άνω αναφεροµένων εκλογικών διαδικασιών ορίζονται τα γραφεία της οικείας Δηµοτικής Τοπικής Οργάνωσης, Νομαρχιακής Επιτροπής ή ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας. Κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής, είναι δυνατό να αποφασιστεί από το αρµόδιο κατά περίπτωση µέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ και να ανακοινωθεί µε ειδική συµπληρωµατική εγκύκλιο διαφορετικός ή επιπλέον τόπος διεξαγωγής των ως άνω διαδικασιών, προκειµένου να εξυπηρετηθούν ειδικές περιπτώσεις.

Άρθρο 4: Αρμόδιες Εφορευτικές Επιτροπές

 1. Την κεντρική ευθύνη διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα Γενική Εγκύκλιος, φέρει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 24 του Κανονισµού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Φ.Ε.).
 2. Σε επίπεδο Νοµαρχιακών Επιτροπών, την ευθύνη για τη διεξαγωγή του συνόλου των ως άνω εκλογικών διαδικασιών φέρει η Νοµαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.), η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης, ο οποίος ορίζεται µε σχετική απόφαση του αρµόδιου µέλους του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ ως Πρόεδρος και δύο µέλη της ΟΝΝΕΔ που ανήκουν στην εκάστοτε Νοµαρχιακή Επιτροπή. Η Ν.ΕΦ.Ε. έχει την πλήρη ευθύνη για:

(α) τον συντονισµό των εκλογικών διαδικασιών που διεξάγονται στα κατά τόπους γραφεία,

(β) την υλική υποστήριξη των εκλογικών διαδικασιών (π.χ. αίθουσες, κάλπες, παραβάν κ.ά.),

(γ) την στοιχειοθέτηση και εκτύπωση των ψηφοδελτίων,

(δ) τη συλλογή, µετάδοση και παράδοση/αποστολή των αποτελεσµάτων και των εκλογικών εγγράφων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 6 της παρούσας.

 1. Σε επίπεδο εκλογικών τµηµάτων, υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών είναι η τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος ορίζεται µε σχετική απόφαση του αρµόδιου µέλους του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ και δύο µέλη της ΟΝΝΕΔ που ανήκουν στην εκάστοτε Δηµοτική Τοπική Οργάνωση. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη διαλογή των ψήφων, την εκδίκαση ενστάσεων σε πρώτο βαθµό και τη συµπλήρωση και αποστολή στη Ν.ΕΦ.Ε. του πρακτικού αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Αρθρο 6 της παρούσης.
 2. Δεν δύναται να συµµετέχει ως µέλος ΝΕΦΕ ή Εφορευτικής Επιτροπής συγγενής υποψηφίου έως τον 2ο βαθµό.

Άρθρο 5: Γενικές Διατάξεις σχετικά με την ψηφοφορία

 1. i. Γενικοί κανόνες ψηφοφορίας
 2. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή, η εκλογή είναι µυστική και διενεργείται µε κάλπη και ψηφοδέλτιο.
 3. Προκειµένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα, ο ψηφοφόρος οφείλει να αποσυρθεί στο παραβάν και να θέσει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο που του δόθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να του επιτρέψει, σε καµία περίπτωση, να ψηφίσει φανερά.
 4. Ως έγκυροι φάκελοι θεωρούνται µόνον εκείνοι που φέρουν την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και την µονογραφή αυτού που προεδρεύει, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στα οικεία άρθρα της Εγκυκλίου αυτής. Φάκελοι που δεν φέρουν είτε την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, είτε την µονογραφή του προεδρεύοντος, είτε και τα δύο, θεωρούνται άκυροι.
 5. ii. Διαπίστωση ταυτότητας ψηφοφόρου
 6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή, η αναγνώριση του ψηφοφόρου και η διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητάς του από την κατά περίπτωση αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή γίνεται αποκλειστικά µέσω ενός από τα παρακάτω έγγραφα:

(α) Του Αστυνοµικού Δελτίου Ταυτότητας,

(β) Της προσωρινής Βεβαίωσης της οικείας Αστυνοµικής Αρχής (εκδίδεται σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του ΑΔΤ),

(γ) Του ελληνικού Διαβατηρίου, το οποίο γίνεται δεκτό ακόµη και αν η ισχύς του έχει λήξει,

(δ) Της ελληνικής Άδειας Οδήγησης,

(ε) Του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας

 1. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυµφωνία ή απόκλιση µεταξύ της αναγραφής των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων του ψηφοφόρου στον εκλογικό κατάλογο και της αναγραφής τους στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας που προσκοµίζει, η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει, κατά την απόλυτη κρίση της, εάν θα επιτρέψει στον ψηφοφόρο να ψηφίσει ή όχι. Για την έκδοση της απόφασής της η Εφορευτική Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη της και άλλα δηµόσια έγγραφα που έχει τυχόν µαζί του ο ψηφοφόρος (όπως π.χ. επαγγελµατική ταυτότητα, ασφαλιστικό βιβλιάριο, ατοµικό βιβλιάριο υγείας κλπ) αλλά µόνον εφ’ όσον τα έγγραφα αυτά φέρουν την φωτογραφία του.
 2. Εφ’ όσον αναγνωρίσει τον ψηφοφόρο, η αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή παρακρατεί προσωρινά το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του και του το επιστρέφει µόνον αφού αυτός ρίξει τον φάκελο στην κάλπη και υπογράψει στην οικεία κατάσταση ψηφισάντων.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διαγράψει πάραυτα τον εκάστοτε ψηφίσαντα από τον έντυπο εκλογικό κατάλογο και να καταγράψει τα στοιχεία του µε αύξοντα αριθµό στο ειδικό Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας που τηρεί, ιδίως δε το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τον Αριθµό Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου κλπ.) και τον Ειδικό Αριθµό Εθνικού Μητρώου Μελών ΟΝΝΕΔ του εκάστοτε εκλογέα.

iii) Σταυροί προτίµησης

 1. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός σταυρών προτίµησης που µπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο καθορίζεται ως εξής:

– Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης για την εκλογή Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής.

– Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Δημοτικού Τοπικού Συμβουλίου.

 1. Για την διευκόλυνση των ψηφοφόρων, σε όλα τα ψηφοδέλτια που θα χρησιµοποιηθούν στις εκλογικές διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή θα αναγράφεται ευκρινώς, αριθµητικά και ολογράφως, ο µέγιστος αριθµός των επιτρεπόµενων σταυρών προτίµησης, όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο. Οι αρµόδιες Εφορευτικές Επιτροπές οφείλουν να δείξουν ιδιαίτερη επιµέλεια για την πιστή τήρηση της παρούσας διάταξης.
 2. Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων, οι αρµόδιες Εφορευτικές Επιτροπές οφείλουν να εφαρµόζουν τα ακόλουθα:

(α) Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει κανέναν σταυρό προτίµησης θα θεωρείται και θα προσµετράται ως λευκό ψηφοδέλτιο.

(β) Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης θα θεωρείται και θα προσµετράται ως άκυρο ψηφοδέλτιο.

(γ) Ψηφοδέλτιο που φέρει επιτρεπόµενο αριθµό σταυρών προτίµησης θα θεωρείται και θα προσµετράται ως έγκυρο ψηφοδέλτιο, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην επόµενη παράγραφο του αυτού Άρθρου.

 1. Για την εξασφάλιση του αδιάβλητου της εκλογής, κατά την διαδικασία της διαλογής των ψήφων ο προεδρεύων της αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να σηµειώνει στο ψηφοδέλτιο τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που βρέθηκε να φέρει (π.χ. «τρεις σταυροί») και να µονογράφει δίπλα σε καθέναν από αυτούς.
 2. iv) Άκυρα ψηφοδέλτια
 3. Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας που προβλέπεται στo άρθρο 5§10 εδάφιο β) της παρούσας, η αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή µπορεί να κρίνει ότι ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις περιπτώσεις εκείνες που εµφανίζει ελαττώµατα τα οποία, κατά την κρίση της, παραβιάζουν την µυστικότητα της ψηφοφορίας και ιδίως:

(α) Σε περίπτωση αλλοίωσης του ψηφοδελτίου.

(β) Σε περίπτωση που σηµειωθούν λέξεις, φράσεις ή υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου.

(γ) Σε περίπτωση που ο φάκελος µέσα στον οποίο βρέθηκε το ψηφοδέλτιο φέρει σηµειωµένα στίγµατα, σηµεία ή λέξεις τα οποία, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, συνιστούν διακριτικά γνωρίσµατα που ολοφάνερα παραβιάζουν την µυστικότητα ψηφοφορίας.

(δ) Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο, διαφέρει ολοφάνερα στο χρώµα, στο µέγεθος, στο σχήµα ή στις διαστάσεις από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια που χορήγησε η Εφορευτική Επιτροπή στους ψηφοφόρους, καθώς και αν τα τυπογραφικά στοιχεία είναι προδήλως διαφορετικά σε ό,τι αφορά το χρώµα ή τη γραµµατοσειρά.

(ε) Σε περίπτωση που βρεθούν µέσα στον φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια.

(στ) Σε περίπτωση που, µαζί µε το ψηφοδέλτιο, βρεθεί µέσα στον φάκελο οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο.

(ζ) Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο φέρει σχίσιµο, το οποίο δεν δικαιολογείται να έχει γίνει κατά λάθος, κατά την αποσφράγιση του φακέλου.

 1. Επίσης, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο σε περίπτωση που η σηµείωση του σταυρού προτίµησης έγινε κατά τρόπο που να είναι φανερή η πρόθεση παραβίασης της µυστικότητας της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε την ενδεικτική απαρίθµηση των περιπτώσεων που αναφέρονται σ’ αυτήν την παράγραφο και µε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

(α) Εάν έχει τεθεί σταυρός µπροστά ή πίσω από το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο.

(β) Εάν ο σταυρός έχει τεθεί και µπροστά και πίσω από το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο υπό την προϋπόθεση ότι είναι οµοιόχρωµο το µελάνι, διαφορετικά είναι άκυρο.

(γ) Εάν διαπιστώνεται ανοµοιόµορφη πρακτική σταυροδοσίας, εάν δηλαδή περισσότεροι σταυροί προτίµησης έχουν τεθεί µε διαφορετικό τρόπο (π.χ. το ψηφοδέλτιο φέρει τρεις σταυρούς προτίµησης και ο πρώτος από αυτούς έχει τεθεί πριν από το επώνυµο κάποιου υποψηφίου, ο δεύτερος έχει τεθεί µετά το πατρώνυµο άλλου υποψηφίου και ο τρίτος έχει τεθεί και πριν και µετά από το ονοµατεπώνυµο άλλου υποψηφίου), το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

(δ) Εάν έχουν τεθεί περισσότεροι από ένας σταυροί στην ίδια πλευρά του ονόµατος του ίδιου υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

(ε) Άτεχνος ή κακοσχηµατισµένος ή ακανόνιστος σταυρός δεν καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο, εφ’ όσον η αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή κρίνει ότι αυτό οφείλεται σε λόγους που αφορούν την σωµατική κατάσταση του ψηφοφόρου (ελαττωµένη όραση, ασθένεια κλπ) και όχι στην πρόθεσή του να παραβιάσει την µυστικότητα της ψηφοφορίας.

(στ) Το Χ ή √, αντί του σταυρού, δεν καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο, υπό τις ανωτέρω διακρίσεις.

(ζ) Οποιοδήποτε άλλο σχήµα, αντί σταυρού, καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.

 1. Τέλος, θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο που βρέθηκε µέσα σε άκυρο φάκελο. Τονίζεται, ωστόσο, ότι ο άκυρος φάκελος απορρίπτεται από την αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή, κατά την διαδικασία της διαλογής, χωρίς να ανοιχθεί.
 2. v) Διαλογή ψήφων και υπογραφή πρακτικών
 3. Αµέσως µετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή, αφού υπογράψει το κλείσιµο του Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων κατά τους κανόνες της ισχύουσας εκλογικής νοµοθεσίας και νοµολογίας.
 4. Ειδικότερα, η αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή, αφού αποσφραγίσει την κάλπη, καταµετρά τους φακέλους που βρίσκονται µέσα σε αυτή. Σε περίπτωση που ο αριθµός των φακέλων είναι αναντίστοιχος µε τον αριθµό των ψηφισάντων που έχουν καταγραφεί στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας ερευνάται αρχικώς τυχόν διαφορά µεταξύ των διαγραµµένων ονοµάτων στον εκλογικό κατάλογο και των καταχωρήσεων στο Πρωτόκκολο Ψηφοφορίας. Εάν παρ’ όλα αυτά δεν διορθωθεί η αναντιστοιχία και ο αριθµός των φακέλων είναι µεγαλύτερος από των αριθµό των καταγεγραµµένων ψηφισάντων, τότε ερευνάται εάν κάποιος φάκελος δεν φέρει σφραγίδα ή/και µονογραφή ο οποίος και αφαιρείται και καταστρέφεται. Εάν τούτο δεν συµβαίνει η Εφορευτική Επιτροπή επιλέγει τυχαία αριθµό φακέλων ίσο µε τον αριθµό των φακέλων που περισσεύουν και τους καταστρέφει χωρίς να ελέγξει το περιεχόµενό τους. Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορά που συµπεριλαµβάνεται στο Πρακτικό.
 5. Εν συνεχεία, η αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει έναν-έναν τους φακέλους. Ο Πρόεδρος επιδεικνύει το περιεχόµενό ψηφοδέλτιο, το αριθµεί και µονογράφει τους εκάστοτε σταυρούς. Η εγκυρότητα και η ακυρότητα των ψηφοδελτίων κρίνεται κατά πλειοψηφία σύµφωνα µε τα υπό των παραγράφων 9, 11 και 12 του παρόντος Άρθρου.
 6. Μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων, συντάσσεται από τον Πρόεδρο της αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής το Πρακτικό Αποτελεσµάτων µε πλήρη καταγραφή (α) του συνολικού αριθµού των εγγεγραµµένων στον κατάλογο του αντίστοιχου Μητρώου Μελών ΟΝΝΕΔ, (β) των ψηφισάντων, (γ) των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη, (δ) των ακύρων ψηφοδελτίων, (ε) των λευκών ψηφοδελτίων, (στ) των εγκύρων ψηφοδελτίων, (ζ) των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και (η) τη σειρά κατάταξης ή και εκλογής των υποψηφίων. Στο Πρακτικό συµπεριλαµβάνονται τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις µε τις επ’ αυτών αποφάσεις και γραπτές αναφορές των σηµαντικών προβληµάτων που ανέκυψαν. Το Πρακτικό Αποτελεσµάτων υπογράφεται από όλα τα µέλη τη αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 6: Μετάδοση Αποτελεσμάτων

 1. Αµέσως µετά το πέρας της διαδικασίας και της υπογραφής των πρακτικών, ο Πρόεδρος της αρµόδιας Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να αποστείλει το Πρακτικό Αποτελεσµάτων χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με ευκρινή φωτογραφία αυτών ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] προς το αρµόδιο κατά περίπτωση µέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ήτοι τους Υπευθύνους Οργανώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Περιφερειακών Οργανώσεων αντίστοιχα.
 2. Το αργότερο µέχρι την 17.02.2020 και ώρα 17:00, ο Πρόεδρος της αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει είτε να προσκοµίσει είτε να αποστείλει µε οποιοδήποτε εύλογο και ασφαλή τρόπο (συστηµένη επιστολή, δέµα, courier κ.ά.) προς τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΟΝΝΕΔ (οδός Φειδιππίδου 31, ΤΚ 11527, Αθήνα) και αφού τηρήσει φωτοτυπηµένα αντίγραφά τους, το πρωτότυπο Πρακτικό Αποτελεσµάτων, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, τον Εκλογικό Κατάλογο και τα ψηφοδέλτια που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εκλογικη διαδικασία.
 3. Σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα η ως άνω παράδοση, η εκλογική διαδικασία θα θεωρηθεί ως µη ολοκληρωµένη άλλως ως άκυρη και το αποτέλεσµά της δεν θα γίνει δεκτό. Ως εκ τούτου η αντίστοιχη Οργάνωση δεν θα γίνεται δεκτή στις εκλογικές και τις εν γένει διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ.

Άρθρο 7: Αρχαιρεσίες Ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων

 1. Ο ακριβής τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών θα ανακοινωθεί με νέα συμπληρωματική εγκύκλιο από τα αρμόδια κατά περίπτωση μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ (Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Περιφερειακών Οργανώσεων αντίστοιχα) με το πέρας της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και ανακήρυξης των υποψηφιοτήτων.
 2. Δικαίωμα εκλέγειν στις αρχαιρεσίες ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων έχουν όσα μέλη της ΟΝΝΕΔ, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ και του άρθρου 1 της παρούσας, ανήκουν στο Νομαρχιακό Μητρώο Μελών της αντίστοιχης Νομαρχιακής Οργάνωσης σύμφωνα με τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση που έχουν δηλώσει στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Μελών της ΟΝΝΕΔ members.onned.gr.
 3. Στο Νοµαρχιακό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ ανήκουν τα μέλη που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους το αργότερο μέχρι την ημέρα ανακοίνωσης της παρούσας εγκυκλίου. Το αυτό χρησιµοποιείται ως εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Προέδρων Νοµαρχιακών Οργανώσεων. Μετά τη διαδικασία αναθεωρείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ.
 4. Ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής εκλέγεται µε σχετική πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το 40%+1 των εγκύρων ψήφων. Σε αντίθετη περίπτωση η εκλογή επαναλαµβάνεται την εποµένη µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που πλειοψήφησε, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Ν.ΕΦ.Ε..
 5. Η ψηφοφορία πραγµατοποιείται από την κατά τόπον αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή σε κάθε εκλογικό τµήµα µε ευθύνη της οικείας Ν.ΕΦ.Ε.. Την ηµέρα της ψηφοφορίας και τουλάχιστον µία ώρα πριν από την έναρξή της, τα µέλη της υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν το εκλογικό τµήµα, να ελέγξουν την κάλπη, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και το λοιπό εκλογικό υλικό και να διαµορφώσουν κατάλληλα τον χώρο για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραµονή στους χώρους άλλων προσώπων, πλην των µελών της αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 8: Αρχαιρεσίες Ανάδειξης Μελών Συμβουλίων Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων

 1. Ο ακριβής τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών θα ανακοινωθεί με νέα συμπληρωματική εγκύκλιο από τα αρμόδια κατά περίπτωση μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ (Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Περιφερειακών Οργανώσεων αντίστοιχα) με το πέρας της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και ανακήρυξης των υποψηφιοτήτων.
 2. Δικαίωμα εκλέγειν στις αρχαιρεσίες ανάδειξης Μελών Συμβουλίων Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων έχουν όσα μέλη της ΟΝΝΕΔ, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ και του άρθρου 1 της παρούσας, ανήκουν στο Δημοτικό Μητρώο Μελών της αντίστοιχης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης σύμφωνα με τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση που έχουν δηλώσει στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Μελών της ΟΝΝΕΔ members.onned.gr.
 3. Στο Δημοτικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ ανήκουν τα μέλη που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους το αργότερο μέχρι την ημέρα ανακοίνωσης της παρούσας εγκυκλίου. Το αυτό χρησιµοποιείται ως εκλογικός κατάλογος για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης Μελών Συμβουλίου Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων. Μετά τη διαδικασία αναθεωρείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ. Προκειµένου να διεξαχθούν εκλογές, το Δηµοτικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 30 µέλη.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να προετοιµάσει κατάλληλο χώρο για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας καθώς και να προµηθευτεί κάλπη και φακέλους κατόπιν µέριµνας της ΝΕΦΕ. Η απελθούσα ΔΗΜ.Τ.Ο. υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας όλα τα έγγραφά της καθώς και τη σφραγίδα της.
 5. Η ψηφοφορία πραγµατοποιείται από την κατά τόπον αρµόδια Εφορευτική Επιτροπή σε κάθε εκλογικό τµήµα µε ευθύνη της οικείας Ν.ΕΦ.Ε.. Την ηµέρα της ψηφοφορίας και τουλάχιστον µία ώρα πριν από την έναρξή της, τα µέλη της υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν το εκλογικό τµήµα, να ελέγξουν την κάλπη, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και το λοιπό εκλογικό υλικό και να διαµορφώσουν κατάλληλα τον χώρο για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραµονή στους χώρους άλλων προσώπων, πλην των µελών της αρµόδιας Εφορευτικής Επιτροπής.
 6. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που ορίζεται από τον αρµόδιο Υπεύθυνο του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ είναι υπεύθυνος για:

(α) Να βρίσκεται σε επαφή µε τον αντίστοιχο Πρόεδρο της Νοµαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής και τον απερχόμενο Πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών και τη συγκέντρωση του απαιτούμενου υλικού.

(β) Να παραδώσει τα έγγραφα και την σφραγίδα της Τοπικής Οργάνωσης στον πλειοψηφίσαντα υποψήφιο.

(γ) Να συντάξει το πρακτικό των εκλογών και να το παραδώσει στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Ν.ΕΦ.Ε. το ταχύτερο δυνατό και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 1. Μετά το πέρας των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα αφού προηγουµένως έχει εκδικάσει όλες τις ενστάσεις. Η Εφορευτική Επιτροπή µετά το τέλος της διαδικασίας οφείλει να ολοκληρώσει και να υπογράψει το πρακτικό της εκλογής. Με ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής το πρακτικό αποστέλλεται στον αρµόδιο Πρόεδρο Ν.ΕΦ.Ε. και στη συνέχεια στον αρμόδιο Υπεύθυνο του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ µαζί µε τα έγκυρα και τα άκυρα-λευκά ψηφοδέλτια και τον κατάλογο ψηφισάντων για την επικύρωση της εκλογής.
 2. Οι πέντε (5) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι για μέλη του αντίστοιχου Συμβουλίου Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης εκλέγονται ως μέλη αυτής.
 3. Τα πέντε (5) εκλεγέντα µέλη της νέας Τοπικής Επιτροπής, µε πρόσκληση του πλειοψηφισάντος µέλους και υπό την προεδρία του, συνεδριάζουν εντός δέκα (10) ηµερών, και συγκροτούν σε σώµα τη νέα ΔΗΜΤΟ. Η συνεδρίαση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται εντός δύο (2) ηµερών και απαιτείται η παρουσία της πλειοψηφίας των µελών.
 4. Οι εργασίες της συνεδρίασης ξεκινούν µε µυστική ψηφοφορία για τη εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο.. Το πρακτικό της συνεδρίασης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα παρόντα µέλη και µε ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα αντίγραφα και αρχείο με τα στοιχεία επικοινωνίας του πενταμελούς αποστέλλονται και στον αρµόδιο Υπεύθυνο του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ για να επικυρωθεί η σύνθεση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης.

 

 

Άρθρο 9: Τελικές Διατάξεις

 1. Θέµατα που δεν ρυθµίζονται ήδη µε την παρούσα εγκύκλιο είναι δυνατό να ρυθµιστούν, εάν τούτο χρειαστεί, µε συµπληρωµατικές ειδικές εγκυκλίους σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
 2. Παραβάσεις των παραπάνω διατάξεων, καθώς και όσων περιέχονται στις Ειδικές Εγκυκλίους που περιέχονται στα παραρτήµατα της παρούσας αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα που διώκονται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΟΝΝΕΔ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας. Κάθε µέλος οφείλει να καταγγείλει τέτοιες παραβάσεις αµέσως στον αντίστοιχο Υπεύθυνο του Τµήµατος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ.
 3. Η παρούσα Εγκύκλιος, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές αυτής αναρτώνται από τη λήψη τους µέχρι και το τέλος των εκλογικών διαδικασιών στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε Νομαρχιακής και Δηµοτικής Τοπικής Οργάνωσης με μέριμνα των απερχόμενων Προέδρων Ν.Ε. και ΔΗΜ.Τ.Ο..

 

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

 Παύλος Μαρινάκης

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής   

Απόστολος Γούτας   

Ο Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων   

   Μένιος Κορομηλάς 

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης

Χρυσόστομος Τσατσούλης