Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Α.Π. 42/2021

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των Συνέδρων του 12ου Συνεδρίου στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ισχύει μέχρι και σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 22, 27, 32, 34, 35.
 • Tον Κανονισμό Λειτουργίας των Οργανώσεων Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών της Τρίτης Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ στις 24 Οκτωβρίου 2020 και ισχύει μέχρι και σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 4, 5, 6 και 10.

 

Ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1: Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ – Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

 1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι διαθέτει κάθε µέλος της ΟΝΝΕΔ που έχει γεννηθεί από την 01.01.1989 μέχρι και την 31.12.2006, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και είναι εγγεγραμμένο στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Μελών members.onned.gr.
 2. Το Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ και αντίστοιχα το Μητρώο Μελών της εκάστοτε Οργάνωσης και Πυρήνα Εξωτερικού αποτελεί τον ενιαίο εκλογικό κατάλογο για κάθε εκλογική διαδικασία της ΟΝΝΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, στους επιμέρους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται τα μέλη που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους το αργότερο μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας εγκυκλίου.
 3. Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκείται αποκλειστικά και μόνο στην Οργάνωση και στον Πυρήνα Εξωτερικού που έχει δηλώσει κάθε μέλος στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Μελών members.onned.gr.
 4. Ειδικότερα, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι θα έχουν αποκλειστικά και µόνο όσοι υποβάλουν σχετική υποψηφιότητα, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρούσα.
 5. Οι απερχόμενοι Πρόεδροι των Οργανώσεων και Πυρήνων Εξωτερικού καθώς και τα απερχόμενα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων έχουν εκ νέου το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι μία θητεία στο αντίστοιχο όργανο, για το οποίο και επιθυμούν να επανεκλεγούν.
 6. Οι ιδιότητες του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και του Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ είναι ασυμβίβαστες με αυτήν του Προέδρου Οργάνωσης ή Πυρήνα Εξωτερικού και όσοι κατέχουν μία από αυτές και επιθυμούν την εκλογή τους ως Πρόεδροι Οργάνωσης ή Πυρήνα Εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλουν την παραίτησή τους από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή Πρόεδροι Ν.Ε. πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους.

Άρθρο 2: Γενικές Διατάξεις σχετικά με την διαδικασία

 1. Όλες οι διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή πραγματοποιούνται μέσω ειδικής πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.
 2. Τα εγγεγραμμένα μέλη της κάθε Οργάνωσης και του κάθε Πυρήνα θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
 3. Κατά την είσοδο τους τα μέλη θα πρέπει να συνδεθούν με τα στοιχεία σύνδεσης που έχουν υποβάλλει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Μελών members.onned.gr. ώστε να πιστοποιείται η ταυτότητα τους, καθώς και το δικαίωμα τους να συμμετέχουν στην εκάστοτε εκλογική διαδικασία, βάσει της ένταξης τους στην Οργάνωση, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία. Τα μέλη που θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διαδικασία θα πρέπει να έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Μελών members.onned.gr. τη συγκεκριμένη χώρα και πόλη του εξωτερικού, στην οποία κατοικούν. Με βάση αυτή τη δήλωση, έχει πραγματοποιηθεί και η ένταξή τους στην αντίστοιχη Οργάνωση ή Πυρήνα του Εξωτερικού.
 4. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Οργανώσεων Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ, για την ύπαρξη Οργάνωσης Εξωτερικού απαιτούνται τουλάχιστον πενήντα (50) μέλη, ενώ για την ύπαρξη Πυρήνα Εξωτερικού απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη, πάντοτε με βάση τις σχετικές δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο members.onned.gr.
 5. Σύμφωνα επίσης με Κανονισμό Λειτουργίας των Οργανώσεων Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ, η Οργάνωση Εξωτερικού διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, ενώ ο Πυρήνας Εξωτερικού διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη.
 6. Σε περιπτώσεις όπου παρά τη δήλωση κάποιας χώρας και πόλης από τα μέλη, κατά την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Μελών members.onned.gr, δεν κατέστη δυνατός ο σχηματισμός Πυρήνα Εξωτερικού σε αυτή την περιοχή, τα εν λόγω μέλη έχουν τοποθετηθεί με απόφαση της αρμόδιας Γραμματείας Οργανώσεων Εξωτερικού και Ελλήνων της Διασποράς της ΟΝΝΕΔ σε άλλη υπάρχουσα Οργάνωση ή Πυρήνα Εξωτερικού με βάση γεωγραφικά κριτήρια.

Άρθρο 3: Υποβολή Υποψηφιοτήτων

 1. Δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις ως άνω αναφερόμενες εκλογικές διαδικασίες έχει οποιοδήποτε µέλος της ΟΝΝΕΔ έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, αποκλειστικά και µόνο για την Οργάνωση ή τον Πυρήνα Εξωτερικού όπου υπάγεται, µε βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν κατά την αίτηση εγγραφής του, με την αίτηση εγγραφής ή την αλλαγή Οργάνωσης ή Πυρήνα Εξωτερικού να έχει υποβληθεί υποχρεωτικώς το αργότερο μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας εγκυκλίου.
 2. Η υποβολή υποψηφιότητας για όλες τις διαδικασίες θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας members.onned.gr.
 3. Η αίτηση υποψηφιότητας για ανάδειξη ως µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οργάνωσης Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται από πέντε (5) μοναδικές υπογραφές µελών της ΟΝΝΕΔ που έχουν εγγραφεί ως ανωτέρω και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μελών της ίδιας Οργάνωσης Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ με τον εκάστοτε υποψήφιο, όπως αυτό έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα members.onned.gr. Κάθε µέλος της ΟΝΝΕΔ έχει δικαίωμα να υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητας ενός και µόνο υποψηφίου ανά διαδικασία.
 4. Η αίτηση υποψηφιότητας για ανάδειξη ως µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πυρήνα Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύεται από τρεις (3) μοναδικές υπογραφές µελών της ΟΝΝΕΔ που έχουν εγγραφεί ως ανωτέρω και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μελών του ίδιου Πυρήνα Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ με τον εκάστοτε υποψήφιο, όπως αυτό έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα members.onned.gr. Κάθε µέλος της ΟΝΝΕΔ έχει δικαίωμα να υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητας ενός και µόνο υποψηφίου ανά διαδικασία.
 5. Κατ’ αναλογία με το 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικώς από την καταβολή παραβόλου υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα κατατίθεται απευθείας σε λογαριασμό του κόμματος και η κατάθεσή του προηγείται της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ολοκλήρωση της υποβολής υποψηφιότητας. Η αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξη ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οργάνωσης ή Πυρήνα Εξωτερικού συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10€, κατ’αναλογία των αρχαιρεσιών ανάδειξης μελών συμβουλίων Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων. Μετά τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανώσεων και Πυρήνων Εξωτερικού, η αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξη Προέδρου Οργάνωσης Εξωτερικού συνοδεύεται από την επιπλέον καταβολή παραβόλου ύψους 40€, κατ’αναλογία των αρχαιρεσιών ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ. Τα αποδεικτικά της πληρωμής θα επισυνάπτονται στην πλατφόρμα members.onned.gr.

Η κατάθεση του παραβόλου θα γίνεται στον εξής τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK

IBAN: GR5801401250125002002018871

Με απαραίτητη αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και τη λέξη «ΟΝΝΕΔ».

 1. Εκτός των οριζομένων στο άρθρο 1§6 της παρούσας, κώλυμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

(α) Οι εν ενεργεία Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του κόμματος.

(β) Οι υποψήφιοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των ελληνικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

(γ) Οι υπάλληλοι του κόμματος, καθώς και οι αποσπασμένοι ή οι διορισμένοι στο κόμμα ή σε γραφεία µελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους για το όργανο για το οποίο επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

(δ) Οι Πρόεδροι και τα µέλη των Εφορευτικών Επιτροπών των Οργανώσεων και Πυρήνων Εξωτερικού, οι αναπληρωτές τους, καθώς και οι ειδικοί ψηφολέκτες και τα µέλη της τεχνικής γραμματείας (εάν υπάρχουν) και οι αναπληρωτές τους.

(ε)  Όσοι έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι µε απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Οργάνου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση που επιβλήθηκε.

 1. Υποψηφιότητες που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις θεωρούνται ως µη υποβληθείσες.
 2. Το χρονικό διάστημα υποβολής υποψηφιότητας για όλες τις διαδικασίες ορίζεται από την Τρίτη 31.08.2021 και ώρα 09:00 µέχρι και την Κυριακή 19.09.2021 και ώρα 20:00.
 3. Ο έλεγχος επί των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 20.09.2021 έως και την Τετάρτη 22.09.2021. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23.09.2021.
 4. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων διαθέτουν όσοι έχουν αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον με προθεσμία εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ανακοίνωσή τους, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 24.06.2021 και ώρα 23:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς την αρμόδια Κ.Ε.Φ.Ε. η οποία αποφαίνεται ανέκκλητα επ’ αυτών.
 5. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη των αξιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα Γενική Εγκύκλιο, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για το εκάστοτε αξίωμα είναι ίσος µε τον αριθμό των υπό εκλογή θέσεων, θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα απευθείας ανακήρυξή τους χωρίς πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ.

Άρθρο 4: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής αρχαιρεσιών

 1. Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγκύκλιο εκλογικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου. Οι λεπτομέρειες της ακριβούς διεξαγωγής της εκάστοτε εκλογικής διαδικασίας μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων, όπου αυτές απαιτούνται, θα ανακοινωθούν από την αρμόδια Γραμματεία Οργανώσεων Εξωτερικού και Ελλήνων της Διασποράς της ΟΝΝΕΔ μέσω συμπληρωματικών σχετικών εγκυκλίων.
 2. Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22.09.2021 θα ανακοινωθούν από την Κεντρική Διοίκηση οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών για κάθε περίπτωση όπου θα διεξαχθεί εκλογική διαδικασία και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της διεξαγωγής της και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
 3. Το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών, οι αντίστοιχοι εκλογικοί κατάλογοι θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι για τις υπό εκλογή θέσεις θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στους εκλογικούς καταλόγους μέσω των αντίστοιχων Προέδρων Ν.ΕΦ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 4. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκονται σε ισχύ μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, οι εκλογές για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων και κατ΄ επέκτασιν και των Πρόεδρων των Οργανώσεων και Πυρήνων Εξωτερικού, κατόπιν σχετικής απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, δύνανται να πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη χρήση πιστοποιημένου φορέα διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών ή τη χρήση εγκεκριμένης μεθόδου προς το σκοπό αυτό.

Άρθρο 5: Αρμόδιες Εφορευτικές Επιτροπές

 1. Την κεντρική ευθύνη διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα Γενική Εγκύκλιος, φέρει σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Φ.Ε.).
 2. Δεδομένης της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας δεν κρίνεται απαραίτητη η σύσταση επιμέρους τοπικών εφορευτικών επιτροπών για την κάθε Οργάνωση ή Πυρήνα Εξωτερικού. Οπότε αρμόδια για την διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών θα είναι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Φ.Ε.) με την συνεπικούρηση της Γραμματείας Οργανώσεων Εξωτερικού και Ελλήνων της Διασποράς της ΟΝΝΕΔ.

Άρθρο 6: Αρχαιρεσίες Ανάδειξης Προέδρων Οργανώσεων και Πυρήνων Εξωτερικού

 1. Όπως προκύπτει από τον Κανονισμό Λειτουργίας Οργανώσεων και Πυρήνων Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης ή του Πυρήνα Εξωτερικού θα εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψουν από την ανωτέρω εκλογική διαδικασία.
 2. Κάθε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της Οργάνωσης ή του Πυρήνα Εξωτερικού.
 3. Η εκλογή του Προέδρου θα πραγματοποιείται κατά την συνεδρίαση του νεοεκλεχθέντος Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται κατά πλειοψηφία. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να το δηλώσουν πριν από την προαναφερθείσα συνεδρίαση με τρόπο που θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων, προσκομίζοντας το αντίστοιχο παράβολο όπου αυτό απαιτείται.
 4. Δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών που έχουν προκύψει με τη λήψη υγειονομικών μέτρων, οι εν λόγω συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων δύνανται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7: Τελικές Διατάξεις

 1. Θέματα που δεν ρυθμίζονται ήδη µε την παρούσα εγκύκλιο είναι δυνατό να ρυθμιστούν, εάν τούτο χρειαστεί, µε συμπληρωματικές ειδικές εγκυκλίους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 2. Παραβάσεις των παραπάνω διατάξεων, καθώς και όσων περιέχονται σε Ειδικές Εγκυκλίους που περιέχονται σε τυχόν παραρτήματα της παρούσας αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα που διώκονται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΟΝΝΕΔ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.
 3. Η παρούσα Εγκύκλιος, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές αυτής αναρτώνται από τη λήψη τους µέχρι και το τέλος των εκλογικών διαδικασιών στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της ΟΝΝΕΔ onned.gr.