Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Αθήνα, 26 Απριλίου 2022

Α.Π.: 16

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή του 13ου Τακτικού Συνεδρίου, αφού έλαβε υπόψιν:

  • Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα στο 12ο Συνέδριο στις 4-6 Οκτωβρίου 2019 και ισχύει μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 35
  • Το Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα.
  • Την με Α.Π. 13/21-4-2022 Απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ σχετικά με τη διεξαγωγή του 13ου Τακτικού Συνεδρίου της Οργάνωσης.

 

Γνωστοποιεί τα κάτωθι:

1. Το 13ο Τακτικό Συνέδριο συγκροτείται από τους ex officio και τους μη ex officio συνέδρους. Ως ex officio σύνεδροι συμμετέχουν αποκλειστικά:

Α) Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Β) Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ.

Γ) Τα τακτικά μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, που δεν είναι μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής.

Δ) Οι εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Ε) Οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ και οι Πρόεδροι των   Οργανώσεων Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ.

ΣΤ) Οι σύνεδροι, που προέρχονται από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, σύμφωνα με την με Α.Π. 12/2022 απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ και τα οριζόμενα στην §4.2 της με Α.Π. 13/21-4-2022 Απόφασης του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ σχετικά με τη διεξαγωγή του 13ου Τακτικού Συνεδρίου της Οργάνωσης.

2. Οι μη ex officio σύνεδροι εκλέγονται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανάδειξης Συνέδρων της διαδικτυακής πλατφόρμας members.onned.gr. Για την εκλογή κάθε συνέδρου απαιτούνται τριάντα (30) μοναδικές υπογραφές μελών της ΟΝΝΕΔ. Η εγκυρότητα και η ταυτοπροσωπία των υποψηφίων συνέδρων και των υπογραφόντων μελών είναι δυνατό να ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα με κάθε νόμιμο τρόπο. Κάθε μέλος της ΟΝΝΕΔ που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του (ως κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το σύνολο του ημερολογιακού έτους γέννησης 2005) και δεν έχει υπερβεί το 32οέτος της ηλικίας του (ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το σύνολο του ημερολογιακού έτους γέννησης 1990) μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ώστε να εκλεγεί σύνεδρος ή να υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητας ενός και μόνου άλλου υποψηφίου συνέδρου.

3. Το Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ, όπως είναι διαμορφωμένο έως και σήμερα, εξακολουθεί να ισχύει. Όσοι έχουν εγγραφεί μέλη διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της ΟΝΝΕΔ, με την επιφύλαξη πως εξακολουθούν να συντρέχουν σωρευτικώς στο πρόσωπό τους οι ακόλουθες κατά την επόμενη παράγραφο απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ιδιότητα του μέλους.

4. Τα υπάρχοντα μέλη της ΟΝΝΕΔ έχουν το δικαίωμα να διαπιστευτούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων, που θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης members.onned.gr.

Νέα μέλη δύνανται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα members.onned.gr και να συμμετάσχουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, εφόσον πληρούν σωρευτικώς τις προϋποθέσεις:

Α) Έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή αποδεδειγμένα είναι Ελληνίδες ή Έλληνες πολίτες με δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογικές διαδικασίες.

Β) Αποδέχονται την ιδεολογία και το Καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ και προτίθενται να αγωνιστούν για τη διάδοση των ιδεολογικών αρχών και των πολιτικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Γ) Έχουν ηλικία από 15 έως και 32 ετών (που υπολογίζεται με βάση το σύνολο του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή οι γεννηθέντες ολόκληρο το έτος 1990).

Δ) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Ε) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

ΣΤ) Δεν συμμετέχουν σε οργανώσεις, ομάδες ή δραστηριότητες, που αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και τις πολιτικές δραστηριότητες της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

5.1. Κάθε μέλος της ΟΝΝΕΔ, που έχει γεννηθεί από την 1/1/1990 έως και την 31/12/2005 και διαπιστεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων έχει το δικαίωμα:

Α) Να θέσει υποψηφιότητα για σύνεδρος και με τη χρήση της μίας και μοναδικής ηλεκτρονικής  του υπογραφής να στηρίξει την υποψηφιότητά του.

Β) Να θέσει υποψηφιότητα για σύνεδρος και με τη χρήση της μίας και μοναδικής ηλεκτρονικής  του υπογραφής να στηρίξει την υποψηφιότητα ως συνέδρου, ενός και μόνον, άλλου διαπιστευμένου μέλους.

Γ) Να μην θέσει υποψηφιότητα για σύνεδρος και με τη χρήση της μίας και μοναδικής ηλεκτρονικής του υπογραφής να στηρίξει την υποψηφιότητα ως συνέδρου, ενός και μόνον, άλλου διαπιστευμένου μέλους.

5.2. Κάθε μέλος της ΟΝΝΕΔ, που έχει γεννηθεί από την 1/1/2006, έως και την 31/12/2007 και διαπιστεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της μίας και μοναδικής ηλεκτρονικής του υπογραφής ώστε να στηρίξει την υποψηφιότητα ως συνέδρου, ενός και μόνον, άλλου διαπιστευμένου μέλους.

5.3. Οι ex officio σύνεδροι έχουν δικαίωμα να διαπιστευτούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων και να κάνουν χρήση της μίας και μοναδικής ηλεκτρονικής τους υπογραφής, ώστε να στηρίξουν την υποψηφιότητας ως συνέδρου, ενός και μόνον, άλλου διαπιστευμένου μέλους.

6. Με τη συμπλήρωση τριάντα (30) μοναδικών ηλεκτρονικών υπογραφών διαπιστευμένων μελών υπέρ της υποψηφιότητας ως συνέδρου ενός διαπιστευμένου μέλους, τότε το τελευταίο ανακηρύσσεται Σύνεδρος, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου ταυτοπροσωπίας και εγκυρότητας των υποψηφίων συνέδρων και υπογραφόντων, της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής και απόφασης επί τυχόν ενστάσεων καθώς και την ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Συνέδρων.

7.1. Για όσα μέλη και υποψήφια μέλη της ΟΝΝΕΔ είναι γεννημένα από την 1/1/1990 έως και την 31/12/2007, οι διαδικασίες εγγραφής / διαπίστευσής τους στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάδειξης Συνέδρων members.onned.gr θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 21:00. Τα μέλη και υποψήφια μέλη θα εισέρχονται στο Σύστημα και, μετά την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων τους από την Ελεγκτική Επιτροπή, θα μπορούν να προβούν άμεσα στα δικαιώματα της παραγράφου 5.

7.2. Για την εγγραφή στην ΟΝΝΕΔ, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των σχετικών προσωπικών στοιχείων (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης ή πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας, επάγγελμα) καθώς επίσης υποχρεωτικώς ένας και μόνον αριθμός κινητού τηλεφώνου και μία και μόνη ηλεκτρονική διεύθυνση, ανά πρόσωπο. Μαζί με την αίτηση προβλέπεται η επισύναψη ηλεκτρονικώς, φωτογραφίας δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (π.χ. η όψη της αστυνομικής ταυτότητας όπου αναγράφεται το όνομα ή η όψη διπλώματος οδήγησης με τα προσωπικά στοιχεία ή η όψη του διαβατηρίου με τα προσωπικά στοιχεία κλπ.) Τα υποψήφια μέλη συμπληρώνουν δήλωση όπου αναφέρεται το εξής: «Δηλώνω πως τα καταχωρηθέντα από εμένα, προσωπικά μου στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, εν γνώσει των συνεπειών του νόμου και των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα».

7.3. Όσοι εγγράφονται μέλη της ΟΝΝΕΔ, θεωρούνται αυτοδικαίως μέλη του πολιτικού  κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (άρθρο 31 παρ. 4 του Καταστατικού της Νέας   Δημοκρατίας), η οποία και είναι κατά το νόμο υπεύθυνη επεξεργασίας για το παρόν μητρώο μελών της. Τα υποψήφια μέλη συμπληρώνουν δήλωση όπου αναφέρεται το εξής: «Δηλώνω ότι συμφωνώ να καταχωρηθούν τα στοιχεία μου αυτά στη βάση δεδομένων των μελών του Κόμματος «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και επιτρέπω την επεξεργασία και τη νόμιμη χρήση τους από το Κόμμα.»

7.4. Η εγγραφή ως μέλους στην ΟΝΝΕΔ είναι προσωπική και ο καθένας μπορεί να εγγράφεται μόνον αυτοπροσώπως και μεμονωμένα. Τα μέλη οφείλουν να διευκολύνουν τα όργανα της ΟΝΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε περίπτωση περαιτέρω διαδικασίας επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας, ακόμη και με φυσική παρουσία.

7.5. Η ηλεκτρονική υπογραφή τίθεται μόνο μία φορά και δεν μπορεί να ανακληθεί από εκείνον, που τη θέτει προς υποστήριξη κάποιου υποψηφίου.

7.6. Το ηλεκτρονικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο σύνεδρο, να γνωρίζει το πλήθος και την ταυτότητα των διαπιστευμένων μελών, που έχουν υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητάς του, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος.

7.7. Με το πέρας της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανάδειξης Συνέδρων, η Ελεγκτική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα, με αιτιολογημένη απόφασή της να απορρίψει την ανακήρυξη διαπιστευμένου μέλους ως συνέδρου, σε περιπτώσεις όπου έχει παραβιαστεί ο εδώ περιγραφόμενος τρόπος ανάδειξης συνέδρων. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονικώς τυχόν σχετική ένσταση κατά αυτής στο [email protected], εντός 24 ωρών από την κοινοποίησή της.  Παράλληλα, εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υποβάλλονται και οι κάθε είδους ενστάσεις, μέσω του [email protected]. Με ευθύνη της Ελεγκτικής Επιτροπής, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των συνέδρων που συγκροτούν το Τακτικό Συνέδριo της ΟΝΝΕΔ, πέντε μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

8. Η Ελεγκτική Επιτροπή του 13ου Τακτικού Συνεδρίου είναι επιφορτισμένη με την επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Μελών ΟΝΝΕΔ, ενώ ασκεί κάθε σχετική αρμοδιότητα εξέτασης, ελέγχου και λήψης απόφασης για τη συνδρομή των σωρευτικών προϋποθέσεων διατήρησης ή απόκτησης της ιδιότητας του μέλους της ΟΝΝΕΔ. Η Ελεγκτική Επιτροπή δύναται να απορρίψει αίτηση, εφόσον κρίνει πως δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια ή ότι δεν επιβεβαιώνεται η ακρίβεια και το αληθές των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο του πίνακα συνέδρων κατά την προηγούμενη παράγραφο.

9. Δεν προβλέπεται, ούτε αναγνωρίζεται άλλη διαδικασία ανακήρυξης συνέδρων πέραν της προπεριγραφείσας. Δεν αναγνωρίζονται ex officio σύνεδροι, πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

10. Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Διοίκησης της ΟΝΝΕΔ, οι ήδη εκλεγμένοι Πρόεδροι και τα στελέχη των Νομαρχιακών Επιτροπών, οι ήδη εκλεγμένοι Πρόεδροι και τα στελέχη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ καθώς και άπαντα τα αιρετά στελέχη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι επιφορτισμένα αντίστοιχα σε κεντρικό, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενημέρωση και κινητοποίηση των υπαρχόντων και νέων μελών σχετικά με τις προσυνεδριακές διαδικασίες.

11. Η Ελεγκτική Επιτροπή του 13ου Τακτικού Συνεδρίου έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για τυχόν παράταση οποιασδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες, για τεχνικούς λόγους και λόγους ανωτέρας βίας.

12. Θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα ή θα προκύψουν, θα ρυθμιστούν με νέες ανακοινώσεις/αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ