Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης, μαζί με το Β’ Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννη Αναστασόπουλο, τον Γραμματέα Οργανωτικού Ορφέα Γεωργίου και την Τομεάρχη Έρευνας και Καινοτομίας του Πολιτικού Συμβουλίου της ΟΝΝΕΔ Ζωή Κορδού, συνάντησαν τους φοιτητές της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργο Βαρίτη και Γιώργο Ψαρριά οι οποίοι εκπροσώπησαν τη δεκαεξαμελή ομάδα που συμμετέχει στον διαγωνισμό καινοτομίας iGem Competition, του Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Βασικός στόχος της ομάδας των φοιτητών είναι να κάνουν μια φαρμακευτική αγωγή επιτυχημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών, τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου (φύλο, ηλικία, βάρος), το ιστορικό τους (χρόνιες παθήσεις, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ), τα οποία, σε συνδυασμό με την προσωπική εμπειρία του ιατρού, οδηγούν στην επιλογή του καταλληλότερου φαρμάκου, αλλά και την ενδεδειγμένη δοσολογία.

Οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών παρατήρησαν, ωστόσο, ότι ο μοναδικός παράγοντας, ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και συνταγογράφησης του φαρμάκου και της δοσολογίας του, ήταν το DNA του κάθε ασθενή, το οποίο μπορεί με ακρίβεια να προσδιορίσει την ενδεδειγμένη θεραπευτική δόση ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες.

Η επιστήμη που μελετά τις παραπάνω αλληλεπιδράσεις καλείται Φαρμακογονιδιωματική και μπορεί να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο, ανάμεσα σε δύο ασθενείς που λαμβάνουν την ίδια δόση, το φάρμακο μπορεί να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα στον πρώτο, ενώ για τον δεύτερο να είναι άκρως τοξικό.

Τα βασικά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να εφαρμοστεί η Φαρμακογονιδιωματική στη κλινική πράξη είναι η έλλειψη της απαιτούμενης εκπαίδευσης, αλλά και του απαραίτητου εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα iGEM Patras προχώρησε στην ανάπτυξη ενός φορητού εργαστηρίου μοριακής βιολογίας, με στόχο τον εύκολο και ακριβή προσδιορισμό της απαιτούμενης δόσης σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες.

Η ομάδα πρόκειται να προωθήσει την ιδέα της μέσω του iGEM Competition, ενός παγκόσμιου διαγωνισμού συνθετικής βιολογίας, που διοργανώνεται από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) και διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 2003  Πρόκειται για έναν διαγωνισμό υψηλής απήχησης, ο οποίος την περασμένη χρονιά ξεπέρασε τον αριθμό των 300 διαφορετικών ομάδων από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από όλο τον κόσμο. Η ομάδα iGEM Patras σχηματίστηκε έπειτα από συνεργασία του εργαστηρίου Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας του τμήματος Φαρμακευτικής και του εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελείται από φοιτητές, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σπουδών, των τμημάτων Φαρμακευτικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθένας εκ των οποίων επιτελεί διαφορετικό ρόλο στην ομάδα.

Μεγάλο «στοίχημα» για την ομάδα από την Πάτρα αποτελεί η ανάδειξη του ερευνητικού έργου των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Μέσω του διαγωνισμού, θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι δεν απαιτείται τίποτα περισσότερο από μια καινοτόμο ιδέα, συνεργασία και όρεξη για δουλειά προκειμένου να πετύχεις τους στόχους σου.

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης δήλωσε με το πέρας της συνάντησης: «Η προσπάθεια του Γιώργου Βαρίτη, του Γιώργου Ψαρριά και της ομάδας τους μας δείχνουν ότι υπάρχει μέλλον και μάλιστα γεμάτο ελπίδα. Οι νέοι που καινοτομούν είναι ο οδηγός της επόμενης ημέρας. Είναι καθήκον μας να προβάλουμε το έργο τους και να τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».