Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Την Κυριακή 25/02/2018 η Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση παρουσίασε την Πρόταση Παιδείας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, παρουσία πολλών μαθητών και στελεχών της εκπαίδευσης.

Αναλύθηκε η δέσμη προτάσεων του μαθητικού τμήματος της ΟΝΝΕΔ αναφορικά με τους βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που έχουν ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η κ. Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τις καταστρεπτικές επιλογές της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον χώρο της Παιδείας και αναλύοντας τις προγραμματικές θέσεις της ΝΔ για όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.

Ο κ. Νικηφόρος Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος ΔΑΚΕ Καθηγητών και μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, παρουσίασε ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει από έρευνες σχετικά με δείκτες ποιότητας, από τα διδακτικά μέσα έως και τις υποδομές των σχολικών μονάδων.

Ο κ. Χρήστος Κουτουλάκος, MSc. & MEd. Ηλ/γος & Ηλ/νικός Μηχ/κός, Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής, ανέπτυξε την λειτουργία της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και καλές πρακτικές παγκοσμίως, τις οποίες καλούμαστε να ενσωματώσουμε στην ελληνική πραγματικότητα.

Η παρουσίαση των συνολικών προτάσεων ξεκίνησε με τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, Κώστα Δέρβο να προτείνει το νέο μοντέλο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω του οποίου η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχει στους μαθητές εφόδια, ώστε να καταστούν ολοκληρωμένοι και ανταγωνιστικοί πολίτες, να μπορούν με ωριμότητα και στάθμιση όλων των παραγόντων να επιλέγουν το μέλλον τους και να καθορίζουν τις ζωές τους και να συνεργάζονται ομαλά με τους καθηγητές τους, χωρίς βαθμοθηρικές πιέσεις και εξαντλητικές εξεταστικές δοκιμασίες.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που προτείνονται είναι:

 • Μείωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας στα 2 τελευταία έτη του Λυκείου.
 • Απόκτηση απολυτηρίου με την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου.
 • Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα πεδίου και μία ερευνητική εργασία.
 • Επαναφέρεται η βάση του 10 και μόνον όσοι υποψήφιοι έχουν επιτύχει αυτόν το μέσο όρο-και στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα-έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης μηχανογραφικού.
 • Οι κατευθύνσεις των 2 τελευταίων λυκειακών τάξεων έχουν νέα δομή και περιεχόμενο, το οποίο συμβαδίζει απόλυτα με τον ακαδημαϊκό τους προσανατολισμό. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε 5 νέα πεδία ως εξής:
 1. Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Νομικών Επιστημών
 2. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης
 3. Επιστήμες Τεχνολογίας και Πληροφορικής
 4. Επιστήμες Υγείας
 5. Θετικές και Πολυτεχνικές Επιστήμες
 • Το μηχανογραφικό είναι διακριτό ανά κατεύθυνση και περιλαμβάνει τις σχολές ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος που εντάσσονται σε αυτή.

Στη συνέχεια το μέλος του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ και Υπεύθυνη ΜΑΚΙ Χριστίνα Νιάνια και τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας ΜΑΚΙ Δημήτρης Κίνδερλης και Δημήτρης Ντόντης ανέπτυξαν τους θεματικούς άξονες της πρότασης που αφορούν τις Δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα διδασκόμενα μαθήματα, το πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής Εκπαίδευσης, την Αξιολόγηση, τους οικονομικούς πόρους, τις υποδομές των σχολικών μονάδων, την ενισχυτική διδασκαλία, τις σχολικές εκδρομές, τους αλλοεθνείς μαθητές και την μαθητική εκπροσώπηση.

 • Συγχώνευση των υφιστάμενων δομών τεχνικής εκπαίδευσης σε μία ενιαία Κρατική Σχολή Τεχνικών Επαγγελμάτων τριετούς φοίτησης που οδηγεί σε απόκτηση απολυτηρίου κατάρτισης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Εισαγωγή του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών.
 • Δυνατότητα απόκτησης – μέσω εξετάσεων εντός του σχολείου- Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
 • Εμπλουτισμός του μαθήματος γυμναστικής με τα αντικείμενα της διατροφολογίας, της κινητικής αγωγής και της υγείας.
 • Επιλογή των σημαιοφόρων των παρελάσεων με κριτήριο τη βαθμολογία τους.
 • Διεξαγωγή υποχρεωτικής πρωινής προσευχής, με δικαίωμα εξαίρεσης.
 • Το μάθημα του Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, βασίζεται σε ψυχομετρικές διαδικασίες και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του μαθητή, τόσο στο τέλος της Γ’ Γυμνασίου όσο και στην Α’ Λυκείου.
 • Εισαγωγή μαθήματος Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Α΄ Λυκείου.
 • Εισαγωγή μαθήματος Οδηγικής Συμπεριφοράς με υποχρεωτική κατάθεση εργασίας.
 • Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος Περιβαντολλογικής Συνείδησης και συνεργασία με φορείς όπως η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό, τα Δασαρχεία, φιλοζωικές οργανώσεις κλπ
 • Δημιουργία σαφούς και ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου για τη δυνατότητα δωρεών και χορηγιών.
 • Δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος «Αναδοχής Σχολείων» με πρόβλεψη χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών αναγκών στην κατεύθυνση συνεργασιών και την απορρόφηση των αποφοίτων.
 • Πολύπλευρη αξιολόγηση ολόκληρου του σχολικού περιβάλλοντος και δημιουργία online βάσης δεδομένων του Υπουργείου που περιλαμβάνει και ηλεκτρονική καρτέλα μαθητή.
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων στη λογική της ευελιξίας και όχι της ασφυκτικής κρατικής εποπτείας.
 • Δημιουργία υποδομών για αναπηρικά αμαξίδια
 • Δημιουργία βιβλιοθήκης και σε ψηφιακή μορφή, με τη δυνατότητα παροχής προσωπικού κωδικού σε κάθε μαθητή
 • Δημιουργία πλήρως εξοπλισμένης αίθουσας φαγητού με έμφαση στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη υγιεινή μεσογειακή διατροφή
 • Θέσπιση Τάξεων Υποδοχής και Προπαρασκευαστικά Φροντιστηριακά Μαθήματα για αλλοεθνείς μαθητές έναντι μικρού κόστους και σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους.
 • Ανάδειξη της έννοιας της Συμπερίληψης που συνεπάγεται την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών αναγνωρίζοντας την παρουσία της διαφορετικότητας σε όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου.
 • Δημιουργία Διασχολικών Μαθητικών Συμβουλίων με εκπροσώπους όλων των σχολείων σε 3 επίπεδα: Δήμου – Περιφέρειας – Επικράτειας.

Η Πρόταση Παιδείας της ΜΑΚΙ είναι η αρχή και όχι το τέλος της προσπάθειάς μας να καταθέτουμε ρεαλιστικές και σύγχρονες ιδέες για την επίλυση των προβλημάτων των ελληνικών σχολείων, πάντα στη λογική της αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Δείτε τις φωτογραφίες από την παρουσίαση.