Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to main content

Αθήνα, 26/8/2019

Α.Π.: 32/2019

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας, αφού έλαβε υπόψιν:

 • Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε στο Συνέδριο Επανίδρυσης στις 21-23 Οκτωβρίου 2016 και ισχύει μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 23.
 • Το Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό ψηφίστηκε στο 12οΤακτικό Συνέδριο του κόμματος στις 14-16 Δεκεμβρίου 2018 και ισχύει μέχρι και σήμερα.
 • Την από 12 Μαΐου 2019 ομόφωνη απόφαση της 9ηςΣυνόδου της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, η οποία ενέκρινε ψήφισμα προκήρυξης του Τακτικού Συνεδρίου της Οργάνωσης.
 • Το γεγονός ότι η ως άνω απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προέβλεπε την αναβολή διεξαγωγής του Τακτικού Συνεδρίου για έως και τρεις (3) μήνες σε περίπτωση προκήρυξης εθνικών εκλογών, όπως και συνέβη.
 • Το γεγονός ότι με την ως άνω απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία με την προκήρυξη του Τακτικού Συνεδρίου.

Αποφασίζει τα κάτωθι:

1.Το 12οΤακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα διεξαχθεί στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο «MetropolitanExpo» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα Αττικής.

2.Το Τακτικό Συνέδριο θα αποτελείται από:

Α) Τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ.

Β) Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής.

Γ) Τους Προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ

Δ) Τους συνέδρους που θα εκλεγούν.

3.Το Τακτικό Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο όργανο της ΟΝΝΕΔ και θα εκλέξει με αρχαιρεσίες μεταξύ των συνέδρων:

Α) Τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ.

Β) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ.

Γ) Τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

4.1.Δυνάμει του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, οι σύνεδροι εκλέγονται με ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Εθνικού Μητρώου Μελών της ΟΝΝΕΔ, members.onned.gr. Για την εκλογή κάθε συνέδρου απαιτούνται τριάντα (30) μοναδικές υπογραφές μελών της ΟΝΝΕΔ. Η εγκυρότητα και η ταυτοπροσωπία των υποψηφίων συνέδρων και των υπογραφόντων μελών είναι δυνατό να ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα με κάθε νόμιμο τρόπο μέχρι την κατάρτιση του Τελικού Πίνακα Συνέδρων. Όσα μέλη της ΟΝΝΕΔ έχουν συμπληρώσει το 17οέτος της ηλικίας τους (που ως τέτοια για την παρούσα απόφαση και για όσες εγκυκλίους τυχόν εκδοθούν στη συνέχεια νοούνται όσοι έχουν γεννηθεί εντός του 2002) μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ώστε να εκλεγούν σύνεδροι ή να υπογράψουν υπέρ της υποψηφιότητας ενός και μόνου άλλου υποψηφίου συνέδρου.

4.2. Το Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ, όπως είναι διαμορφωμένο έως και σήμερα, εξακολουθεί να ισχύει. Όσοι έχουν εγγραφεί ως μέλη διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της ΟΝΝΕΔ, με την επιφύλαξη πως εξακολουθούν να συντρέχουν σωρευτικώς στο πρόσωπό τους οι ακόλουθες κατά την επόμενη παράγραφο απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ιδιότητα του μέλους.

4.3.Νέα μέλη δύνανται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα members.onned.grεφόσον πληρούν σωρευτικώς τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή αποδεδειγμένα είναι Ελληνίδες ή Έλληνες πολίτες με δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογικές διαδικασίες.

Β) Αποδέχονται την ιδεολογία και το Καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ και προτίθενται να αγωνιστούν για τη διάδοση των ιδεολογικών αρχών και των πολιτικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Γ) Έχουν ηλικία από 15 έως και 32 ετών (που υπολογίζεται με βάση το σύνολο του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 32οέτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν δικαίωμα να εγγραφούν και όσοι γεννήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 1987).

Δ) Δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Ε) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

ΣΤ) Δεν συμμετέχουν σε οργανώσεις, ομάδες ή δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και τις πολιτικές δραστηριότητες της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

4.4. Η διαδικασία εκλογής συνέδρων με τη συλλογή των τριάντα (30) μοναδικών υπογραφών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 21:00 και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσης members.onned.gr

4.5. Όσα μέλη και υποψήφια μέλη έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 έως και 31/12/2002 έχουν δικαίωμα να διαπιστευτούν και να δηλώσουν υποψηφιότητα ως σύνεδροι καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανάδειξης Συνέδρων. Όσα μέλη και υποψήφια μέλη έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 έως και 31/12/2004 θα μπορούν να διαπιστευτούν και να υπογράψουν υπέρ της υποψηφιότητας ως συνέδρου άλλου μέλους εντός ημερομηνιών που θα ανακοινωθούν σύντομα.

5. Ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ορίζονται οι:

  1. Αχλαδιώτης Γεώργιος
  2. Βαδικόλιου Φωτεινή
  3. Γιασκουλίδη Χριστίνα
  4. Γούτας Απόστολος
  5. Ζεχερλής Ιωάννης
  6. Κάκαρη Στεφανία
  7. Καφετζοπούλου Χριστίνα
  8. Κοσσυβάκης Κωνσταντίνος
  9. Κουτσούκος Ανδρέας
  10. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος
  11. Μπεκατώρος Γρηγόριος
  12. Μπούτας Αθανάσιος
  13. Οικονομάκη Εμμανουέλα
  14. Οικονόμου Αντωνία
  15. Ορνιθόπουλος Λάζαρος
  16. Σταμέλος Σταμάτιος
  17. Σταμπόλη Αθηνά
  18. Τρίκκας Κωνσταντίνος
  19. Χρυσάιδος Τιμολέων

Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 12ουΤακτικού Συνεδρίου ορίζεται ο Γεώργιος Αχλαδιώτης, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και της Κεντρικής Γραμματείας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ.

6. Συστήνεται Ελεγκτική Επιτροπή του 12ουΤακτικού Συνεδρίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και των Γραμματειών της ΟΝΝΕΔ, με αρμοδιότητα την προπαρασκευή, εποπτεία και βέλτιστη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας Εθνικού Μητρώου Μελών και της διαδικασίας εκλογής των συνέδρων. Ως μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζονται οι:

  1. Βρέκος Φώτιος
  2. Βρεττάκος Γεώργιος
  3. Γκουλής Δημήτριος
  4. Μίχας Αλέξανδρος
  5. Σαρηγιαννίδου Μαρία
  6. Τσιανάκας Χαράλαμπος
  7. Χαραλάμπους Ελένη

Ο Δημήτριος Γκουλής, ως Υπεύθυνος της Γραμματείας Ψηφιακής Επικοινωνίας, Μηχανοργάνωσης και Εθνικού Μητρώου Μελών της ΟΝΝΕΔ, αναλαμβάνει τον συντονισμό της Ελεγκτικής Επιτροπής στο πλαίσιο της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας.

7. Περαιτέρω ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Μητρώο Μελών και τη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων θα ρυθμιστούν με νεότερες αποφάσεις. Λοιπά ζητήματα που αφορούν την εν γένει διεξαγωγή του 12ουΤακτικού Συνεδρίου θα ρυθμίζονται με νέες ανακοινώσεις ή αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΡΒΟΣ